Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT214 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste bütünleşik olarak bir kampanya stratejisinin oluşturulması ve uygulanması öğrenilmiş olur.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇAKIN
Öğrenme Çıktıları
  1. Kişisel satış sürecini kavrar ve uygular.
  2. Doğrudan pazarlama çalışmalarını organize eder ve uygular.
  3. Pazarlama iletişim karmasını oluşturur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Derse Devam zorunludur. %30 devamsızlık hakkı kullanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bozkurt, İzzet. “Bütünleşik Pazarlama İletişimi”, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2007
Mine Oyman, Yavuz odabaşı, Pazarlama İletişmi Yönetimi, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2006
Nilay Başok Yurdakul, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ölçümleme Süreci, Nobel Yayın Dağıtım.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlama iletişimi kavramı, özellikleri, türleri, modelleri ve unsurları ele alınarak tutundurma karması, pazarlama iletişimi etkilerinin planlanması ve organizasyonu, pazarlama iletişiminin boyutu öğrencilere aktarılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse giriş, ders planı, kapsam, terminoloji
2.Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı
3.Pazarlama İletişim KarmasıHalkla ilişkiler
4.Pazarlama İletişim KarmasıReklam
5.Bütünleşik Satış Tutundurma ve Satış Geliştirme
6.Bütünleşik Kişisel Satış - Doğrudan Pazarlama
7.Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Yaratıcılık Süreci
8.Bütünleşik kampanya planlama
9.Vize Sınavları
10.Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Kurumsal Kimlik
11.Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Markanın Yeri ve Önemi
12.İnternet Reklamcılığı
13.Geleneksel Medyada Bütünleşik Pazarlama İletişimi
14.Yeni Medyada Bütünleşik Pazarlama İletişimi
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Beyin Fırtınası515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13333
Okuma5420
Toplam75