Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT309 Siyaset Bilimi 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere siyaset biliminin temel konuları olan siyasal iktidar, siyasal iktidarın sınırlandırılması, siyasal iktidarın meşruiyeti, elit teorileri, siyasal katılma, siyasal partiler, baskı grupları konuları hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Hasan Turgut
Öğrenme Çıktıları
  1. Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlar.
  2. Siyaset biliminin ana yaklaşımlarını tartışır.
  3. Devletin kökeni ve işlevlerini tanımlar.
  4. Siyasal partiler, baskı grupları, sivil toplum örgütleri, medya ve diğer politik aktörleri tanımlar.
  5. İdeolojileri ve aralarındaki farklılıkları tanımlar.
  6. Siyasal kültür, siyasal sistemin temel ilkelerini tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ali Yaşar Sarıbay ve Süleyman Seyfi Öğün (1999). Politikbilim. İstanbul: Alfa Yayınları.
Esat Çam (2011). Siyaset Bilimine Giriş. Onuncu Basım, İstanbul: Der Yayınları.
Gökhan Atılgan ve Attila Aytekin (haz. ) (2012). Siyaset Bilimi Kavramlar, İdeolojiler Disiplinlerarası İlişkiler. Ankara: Yordam Kitap.
Rod Hague, Martin Harrop (2016). Siyaset Bilimi & Karşılaştırmalı Bir Giriş, İstanbul: Dipnot Yayınları.
Gianfranco Poggi (2004). Modern Devletin Gelişimi. Şule Kut ve Binnaz Toprak (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Gianfranco Poggi (2007). Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği. Aysun Babacan (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Carl Schmitt (2014). Siyasal Kavramı. 3. Basım, İstanbul: Metis Yayınları.
Carl Schmitt (2014). Parlamenter Demokrasinin Krizi. A. Emre Zeybekoğlu, Ankara: Dost Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Siyaset Kavramı. Temel Yaklaşımlar: Politik Etkinlik, İktidar, Güç, Otorite. Devlet: Kaynağı, Feodal Devlet, Ulus-devlet. Egemenlik, Meşruiyet. Hükümet: Yapısı, İşlevleri (Yasama, Yürütme, Yargı), Hükümet Türleri, Parlamenter Sistem, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, İdeoloji: Kökeni ve Evrimi. Seçimler ve Partiler: Temsil Kavramı ve Seçimler, Seçim Sistemleri. Politik Aktörler: Siyasi Partiler, Baskı Grupları, Sivil Toplum, Bürokrasi, Medya.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: Kavram olarak siyaset. Anlatım
2.İktidar ve Meşruiyet: Otorite-İktidar-Meşruiyet Anlatım
3.Siyasal iktidarın Meşruiyeti. Anlatım
4.Devlet; doğuşu, gelişimi. Anlatım
5.Devlet: Ulus-devletin ortaya çıkışı Anlatım
6. İdeoloji; liberalizm, muhafazakarlık.sosyalizm, Anlatım
7.İdeoloji;marksizm, sosyal demokrasi, faşizm Anlatım
8.İdeoloji olarak milliyetçilik ve ulus-devlet. Anlatım
9.Ara sınav.
10.Siyasal kültür. Anlatım
11.Demokrasi kavram, tarihsel süreç. Anlatım
12.Siyasal sistemler (Parlamenter Sistem, Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri). Anlatım
13.Siyasal partiler. Anlatım
14.Kamuoyu ve baskı grupları. Anlatım
15.Sivil toplum ve Medya. Anlatım
16.Dönem sonu sınavı.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14114
Toplam75