Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT313 Dijital Reklamcılık 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dijital Reklamcılık dersi ile öğrencilerin yeni iletişim teknolojilerine adaptasyonlarını sağlamak; tüketicinin geçirdiği değişim süreci bağlamında yeni reklam ortam, tür ve stratejilerini kavrayarak uygulayabilir olmalarını sağlamak için gereken zeminin oluşturulması; yanı sıra dijital reklamcılığın araştırma, planlama, uygulama, ölçümleme ve değerlendirme aşamalarının öğrenciler tarafından bilinip uygulanabilir olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. M. Nur ERDEM
Öğrenme Çıktıları
  1. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, dijital reklamcılık terminolojisini anlar ve kullanır.
  2. Geleneksel ve dijital mecralar ile yöntem ve stratejileri etkin bir biçimde bütünleştirir.
  3. Dijital platformlarda hedef kitle ile etkileşim kurar.
  4. Dijital reklamcılık aşamalarını başarıyla uygular.
  5. Dijital platformlarda yaratıcı fikir ve uygulamalar ortaya koyar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Ders öğretim üyesi tarafından verilecek olan ders notları- Müge Elden, Füsun Kocabaş; Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar; İletişim Yayıncılık; İstanbul; 2015- Kaan Varnalı; Dijital Tutulma: Pazarlama İletişimi ve İnsan; MediaCat Yayıncılık; İstanbul; 2012- Gülay Öztürk; Dijital Reklamcılık ve Gençlik; Beta Yayınları; İstanbul; 2013- Aytaç Mestçi; İnternette Reklamcılık; Pusula Yayıncılık; İstanbul; 2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriği; geleneksel reklamcılık hakkındaki temel bilgileri; yeni iletişim teknolojileri bağlamında ortaya çıkan yeni tüketicinin özelliklerini; bu yeni tüketici ile etkin iletişim kurmak için kullanılacak yeni reklam tür, yöntem, strateji ve araçlarını; dijital reklamcılık terminolojisini; reklamda değişen araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme ile ölçümleme tekniklerini kapsamaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Reklam Kavramı, Reklamın Kısa Tarihçesi, Pazarlama İletişimi İçerisinde Reklamın Yeri ve Önemi
2.Reklam Türleri, Fonksiyonları, Reklam Araç ve Ortamları
3.Yeni Tüketicinin Ortaya Çıkışı: Sessiz Kuşak, Baby Boomers Kuşağı, X - Y - Z Kuşakları, Alfa Kuşağı
4.Dijital Çağda Tüketiciyle İletişim Kurma: 360 Derecelik Yaklaşım
5.Dijital Çağda Reklamcılık: Mecralar, Stratejiler, Temel Kavramlar
6.Dijital Çağda Reklamcılık ve Büyük Veri
7.İnternet Reklamları
8.Arasınav
9.Sosyal Medya Reklamları
10.Mobil Reklamlar
11.Oyuniçi Reklam ve Advergame
12.Dijital Medya Planlamanın Temel Unsurları, Programatik Reklamcılık
13.Dijital Reklamda Anlatı Oluşturma ve Yaratıcılık
14.Dijital Reklamda Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçümleme ve Değerlendirme
15.Reklamda Geleneksel ve Dijital Mecralar ile Stratejilerin Bütünleştirilmesi
16.Final Haftası
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma5525
Toplam75