Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT310 Staj 927001 3 6 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Staj dersi öğrenciler alanlarıyla ilgili bir işletmede (radyolar-gazeteler-film-dizi setleri) en az bir ay (20 işgünü) staj görecekler ve staj gördükleri işletmeden aldıkları belgeleri ders danışmanına teslim edeceklerdir. Belgeler staj yaptıkları kurumlardaki yetkili kişiler tarafından antetli kağıda mühürlenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Belgelerin içeriğinde kurumlarda öğrencilerin yaptıkları görevler, bu görevlerin safhalarına ilişkin veriler ve öğrenci staj becerilerine dair kurum tarafından yapılmış değerlendirmeler mutlaka bulunmalıdır. Öğrenci staj belgesini 5. (beşinci) yarıyıldan itibaren 7. (yedinci) yarıyılın sonuna kadar alabilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler öğrendikleri akademik bilgiyi uygular.
  2. Mesleki yeterliliği ve ilişkilerini geliştirir.
  3. Meslek etiği kurallarını ana hatlarıyla belirtir.
  4. Kurum veya kuruluşların yapısı ve işleyişini ifade eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Staj yaptıran Bölüm, kurum veya kuruluş, kendi hazırladıkları programlara göre stajı yürütürler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Staj yaptıran kurum/kuruluşların öğrencilere kurum/kuruluşu tanıtması, mesleği ile ilgili işlerde uygulama yaptırmaları ve beceri kazandırmaları. x
2.Staj yaptıran kurum/kuruluşların öğrencilere kurum/kuruluşu tanıtması, mesleği ile ilgili işlerde uygulama yaptırmaları ve beceri kazandırmaları. x
3.Staj yaptıran kurum/kuruluşların öğrencilere kurum/kuruluşu tanıtması, mesleği ile ilgili işlerde uygulama yaptırmaları ve beceri kazandırmaları. x
4.Staj yaptıran kurum/kuruluşların öğrencilere kurum/kuruluşu tanıtması, mesleği ile ilgili işlerde uygulama yaptırmaları ve beceri kazandırmaları. x
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik208160
Gözlem5735
Rapor Hazırlama155
Toplam200