Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT403 İletişim Hukuku ve Etik 927001 4 7 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İletişim hukukunun temel kavramları, kural ve kurumları hakkında temel bilgilerin, haberleşme özgürlüğü ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi, yazılı basın rejimi, yönetim yapıları, basın alanındaki hukuki ve cezai sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı, radyo televizyon ve sinema rejimleri ve bilişim hukuku alanındaki düzenlemeler ve meslek ilkeleri ve etik yaklaşımlar hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assistant Prof. Hasan Turgut
Öğrenme Çıktıları
  1. İletişim hukukuna ilişkin temel kavramlar hakkında disiplinlerarası bilgi ve yorum yeteneği edinir.
  2. Basın ahlakı temelinde meslek etiği ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
  3. İfade özgürlüğü ve haberleşme özgürlüğü konularında sorunlara çözüm önerileri üretir.
  4. Medya rejimleri hakkında hukuki süreçleri öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kayıhan İçel ve Yener Ünver (2009). Kitle Haberleşme Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları.Sevda Alankuş (der.). Medya ve Hukuk Habercinin El Kitabı Dizisi 2, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.Zakir Avşar ve Vedat Demir. Medyada Denetim. Ankara: Piramit Yayınları.Emrehan İnal. Reklamın Hukuku ve Aldatıcı Reklam. İstanbul: Beta Yayınları.Mehmet Ali Şuğle. İş Hukuku Açısından Gazeteci. Ankara: ÇGD Yayınları.Erman Sahir ve Çetin Özek. Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat. İstanbul: Alfa Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İfade ve Basın özgürlüğü, Kitle iletişim sistemleri alanlarındaki hukuki düzenlemeler, cezai ve hukuki sorumluluk, meslek ilkeleri ve etik, dönemsel yayınlar, basın rejimi, radyo televizyon rejimi, sinema rejimi, bilişim hukuku.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse giriş ve dersin işlenişi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi paylaşımı Anlatım
2.Temel Haklar (Anayasalar, özgürlükler, düşünce ve ifade özgürlüğü) Anlatım
3.Kitle Haberleşmesi ve haberleşme özgürlüğü ile ilgili temel kavramlar, çeşitli siyasal rejimlerde haberleşme özgürlüğü Anlatım
4.Haberleşme özgürlüğünün düzenlenmesi, denetimi ve sınırlandırılması Anlatım
5.Türkiye'de haberleşme özgürlüğü ve Anayasal gelişmeler Anlatım
6.Basın Rejimi ve temel kavramlar Anlatım
7.Basılmış Eser, Yayın, İmpressum, Tevdi Yükümlülüğü, Dönemsel Yayınlar Anlatım
8.Cevap ve Düzeltme Hakkı Anlatım
9.ARA SINAV
10.Basının Cezai Sorumluluğu ve "Basın Suçu" Kavramı Anlatım
11.Radyo Televizyon Rejimi Anlatım
12.Bilişim Hukuku ve İnternet Rejimi Anlatım
13.İletişim Hukuku ve Etik Anlatım
14.Farklı Etik Yaklaşımlar (Deontoloji, Faydacılık, Durumsal Etik) Anlatım
15.Genel Değerlendirme Anlatım
16.FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Toplam50