Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT405 Medya Okuryazarlığı 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Medyada üretilen metinleri, yöntemli bir şekilde çözümleyerek, metinlerin üretim sürecinin ardalanında yatan kurumsal ve toplumsal süreçleri anlayabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Recep YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Medya okuryazarlığı kavramını tanımlar.
  2. Kitle iletişim aracı türlerini sayar.
  3. Metin çözümleme yöntemlerini sıralar.
  4. Temel insan ve toplum kuramlarının anahtar kavramlarını tanımlar.
  5. Metin, kurum ve toplum bağlantısını tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Nurçay Türkoğlu, Melda Cimman Şimşek (2016). Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Pales Yayınları.-Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları.-Philip Simith, A. Riley (2016). Kültürel Kuram. İstanbul: Dipnot Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Medya okuryazalığı kavramı, toplumsal gerçekliğin kurulumu, metin kavramı ve medya metin türleri, ideoloji kavramı, göstergebilimin temelleri, göstergebilimsel çözümleme örnekleri, söylem kavramı ve söylem çözümlemesi, söylem çözümleme örnekleri, içerik çözümlemesi yöntemi ve örnekleri, medya okuryazarlığı eğilimleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Medya okuryazalığı kavramı
2.Toplumsal gerçekliğin kurulumu: Temel kavramlar
3.Toplumsal gerçekliğin kurulumu: Süreçler
4.Metin kavramı ve medya metin türleri
5.İdeoloji kavramı
6.Göstergebilimin temelleri: Ferdinand de Saussure
7.Göstergebilimin temelleri: Charles Sanders Peirce
8.Ara sınav
9.Göstergebilimsel çözümleme örnekleri
10.Söylem kavramı ve söylem çözümlemesi
11.Söylem çözümleme örnekleri
12.İçerik çözümlemesi yöntemi
13.İçerik çözümleme örnekleri
14.Medya okuryazarlığı eğilimleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Gözlem5315
Beyin Fırtınası10110
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma5315
Toplam75