Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT407 Siyasal İletişim 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilerin siyasal iletişim olgusunu çeşitli boyutları, gelişim çizgisi, enstrümanları ve siyasal iletişim yönetiminin kritik noktalarıyla birlikte kavraması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Onur Bekiroğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Siyasal iletişim olgusunu tanımlayabilir.
  2. Siyasal iletişimin aktörlerini açıklayabilir.
  3. Siyasal iletişim sürecinde kullanılan enstrümanları ifade edebilir.
  4. Etkili siyasal iletişimin özelliklerini ana hatlarıyla belirtebilir.
  5. Siyasal kampanya yönetiminin süreçlerini ortaya koyabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aysel Aziz. Siyasal İletişim.
Oya Tokgöz. Siyasal İletişimi Anlamak.
Zülfikar Damlapınar, Şükrü Balcı. Siyasal İletişim Sürecinde Seçimler, Adaylar, İmajlar.
Ahmet Kalender. Siyasal İletişim. Seçmenler ve İkna Stratejileri.
Erol Çankaya. Siyasal İletişim Dünya'da ve Türkiye'de.
Darren Lilleker. Siyasal İletişimin Temel Kavramları.
Ferruh Uztuğ. Siyasal İletişim Yönetimi.
Eser Köker. Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
- Siyasal iletişim kavramı - Siyasal iletişimin Dünya'da ve Türkiye'deki gelişimi - Siyasal iletişimin diğer disiplinlerle ilişkisi - Siyasal iletişim süreci - Siyasal iletişimin aktörleri - Siyasal iletişim politikaları ve enstrümanları - Etkili siyasal iletişimin özellikleri - Siyasal iletişim ve siyasal kampanya yönetimi - Medya ve siyasal iletişim
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse ilişkin genel bilgi
2.Siyasal iletişim olgusu.
3.Dünyada ve Türkiye'de siyasal iletişimin gelişimi. Siyasal iletişimin Amerikanvarileşmesi ve profesyonelleşmesi.
4.Siyasal iletişimin diğer disiplinlerle ilişkisi.
5.Siyasal iletişim süreci.
6.Siyasal iletişimin aktörleri.
7.Siyasal iletişim politikaları ve enstrümanları.
8.Etkili siyasal iletişimin özellikleri.
9.Ara sınav
10.Siyasal iletişim yönetimi
11.Siyasal kampanya süreci
12.Siyasal iletişim ve medya
13.Siyasal partilerin siyasal iletişim uygulamalarına ilişkin örnekler
14.Öğrenci sunumları Var
15.Öğrenci sunumları Var
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Proje Sunma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11010
Tartışma11515
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma12525
Toplam125