Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT404 Pazarlama Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin yeni iletişim teknolojileri kapsamında pazarlama iletişimi alanındaki gelişmeleri, yeni yöntem ve stratejileri öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. M. Nur ERDEM
Öğrenme Çıktıları
  1. Pazarlama teknolojilerinin temel kavramlarını bilir
  2. Pazarlamanın geçirdiği değişim sürecini ve nedenleri bilir
  3. Pazarlamada kullanılan yeni araç ve yöntemleri bilir ve kullanır
  4. Mobil pazarlama araç , yöntem ve stratejilerini bilir
  5. Mobil pazarlama kampanyası planlar ve uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Olgu Şengül, Dijital Pazarlama, Cinius, 2017- Damian Ryan, Dijital Pazarlama, İş Bankası Kültür Yayınları, 2016- Philip Kotler, Pazarlama 3.0, Optimizt, 2011- Kahraman Arslan ve Pınar Arslan, Mobil Pazarlama, Papatya Yayıncılık, 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriği, yeni iletişim teknolojilerinin pazarlama iletişimi alanındaki yansımalarını, yeni yöntem ve stratejileri, dijital kampanya planlama ve uygulamasını içermektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin kapsamı, içeriği ve işlenişi hakkında genel bilgilendirme
2.Pazarlama kavramı, kapsamı, pazarlamanın evrimi
3.Yeni iletişim teknolojileri ve pazarlama terminolojisi
4.Pazarlama 3.0 kavramı ve kapsamı
5.Yeni iletişim teknolojileri bağlamında pazarlama karmasının değişimi
6.Dijital pazarlama yaklaşımları
7.Dijital pazarlama yaklaşımları
8.Arasınav
9.Mobil pazarlama kavramı ve yeni stratejiler
10.Mobil pazarlamada ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma
11.Mobil reklamlar
12.Mobil pazarlama kampanyaları
13.Mobil pazarlama ve geleneksel pazarlama etkileşimi
14.Pazarlama teknolojileri ve mobil uygulamalar kapsamında Dünyadan örnekler
15.Pazarlama teknolojileri ve mobil uygulamalar kapsamında Türkiye'den örnekler
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma4832
Toplam78