Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT406 İleri Düzey Halkla İlişkileri Uygulamaları 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, halkla ilişkilerde proje düzenlemenin önemini vurgulayarak, öğrencileri halkla ilişkiler proje yöneticisi olarak sektöre hazırlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTIPARMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Proje kavramını tanımlar ve halkla ilişkiler alanı ile ilişkilendirir.
  2. Halkla ilişkiler sürecinin tüm aşamalarını uygular.
  3. Halkla ilişkiler sürecini tanımlar, yönetir ve analiz eder.
  4. Halkla İlişkiler projelerinde araştırma ve ölçümleme tekniklerini kullanır.
  5. Proje sürecini sosyal bilimlerde araştırma ile ilişkilendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nilay Yurdakul Başok, Gül Coşkun, Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri: Ödüllü Örnek Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008.
A. Bülend Göksel, Nilay Başok Yurdakul, Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Ege Üniversitesi Basımevi, 2002.
Ceyda Aydede, Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları, MediaCat
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında halkla ilişkiler uygulamalarının gelişimi, proje oluşturma süreçleri, örnek uygulamalar ele alınacak. Uygulamalı olarak halkla ilişkiler sürecinin dört aşamasını içeren projeler üretilecek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı, kaynak önerileri ve genel giriş, uygulama gruplarının oluşturulması.
2.Halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin gelişimi ve halkla ilişkiler süreci
3.Halkla ilişkiler uygulamalarında araştırma
4.Halkla ilişkiler uygulamalarında planlama
5.Halkla ilişkiler uygulamalarında uygulama
6.Halkla ilişkiler uygulamalarında değerlendirme
7.Halkla ilişkiler ve hedef kitle
8.Arasınav
9.Halkla ilişkiler alanındaki ulusal yarışmalar
10.Örnek proje analizi
11.Örnek proje analizi
12.Öğrenci sunumları
13.Öğrenci sunumları
14.Öğrenci sunumları
15.Öğrenci sunumları
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Proje Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama140
Proje Sunma060
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik248
Takım/Grup Çalışması236
Örnek Vaka İncelemesi144
Rapor Hazırlama144
Rapor Sunma111
Proje Hazırlama248
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma4416
Okuma5420
Toplam125