Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT106 İletişim ve Medya Tarihi 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İletişim ve medya tarihi dersinde öğrencilerin hem tarihsel süreçteki geliştirilen haberleşme sistemlerini öğrenmeleri hem de medya ve iletişim teknolojileri bağlamındaki çağdaş gelişmeleri ve bunların günümüzdeki yansımalarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Onur Bekiroğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. İlk uygarlıkların iletişim araçları ve tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
  2. İletişim tarihinde geliştirilen haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  3. İletişim alanındaki çağdaş gelişmeleri ana hatlarıyla tanımlar.
  4. Türkiye'deki iletişim tarihinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
  5. İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin toplumsal ve kültürel yansımalarını analiz eder.
  6. İletişim tarihinde yaşanan gelişmeler arasındaki ilişkileri değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Korkmaz Alemdar: Türkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel KökenleriDavid Crowley-Paul Heyer: İletişim Tarihi: Teknoloji - Kültür - ToplumPeter Burge-Asa Briggs. Medyanın Toplumsal TarihiMassimo Baldini: İletişim Tarihi. Çev: Gül Batuş, İstanbul: Avcıol Basım Yayım. Marshall T. Poe. İletişim Tarihi. Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum. Çev: Umut Yener Kaya. İstanbul: Islık Yayınları. Türkiye Bilimler Akademisi. Ulusal Açık Ders Malzemeleri. İletişim ve Teknoloji.Levend Kılıç. Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Dost Kitabevi: Ankara. Orhan Koloğlu. Türkiye'de Basın. İstanbul: İletişim Yayınları.Nazife Güngör. Cumhuriyet Döneminde İletişim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
- İlk uygarlıkların iletişim araçları- Ahamenid haberleşme sistemi- Roma ve Bizans haberleşme sistemi- Roma İmparatorluğu sonrası Avrupa'da haberleşme- Sasani, Emevi ve Abbasi haberleşme sistemleri- 15. yüzyıla kadar Avrupa'daki genel durum- 15. yüzyıl sonrası Avrupa'da genel durum: Matbaanın icadı, Sanayi Devrimi ve toplumsal etkileri- Osmanlı İmparatorluğu'nda haberleşme sistemi- Çağdaş gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri- Radyo ve televizyonun icadı ve toplumsal etkileri- Cumhuriyet dönemi haberleşme sistemleri- Yeni İletişim Teknolojileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İletişim tarihi alanı üzerine genel bir giriş
2.Ahamenid haberleşme sistemi
3.Roma ve Bizans Haberleşme sistemi
4.Roma İmparatorluğu sonrası Avrupa'da haberleşme
5.Sasani, Emevi ve Abbasi haberleşme sistemleri
6.15. yüzyıla kadar Avrupa'da genel durum
7.15. yüzyıl sonrası Avrupa'da genel durum: Matbaanın icadı
8.Osmanlı haberleşme sisteminin genel görünümü
9.Ara sınav
10.Haberleşme alanında yaşanan çağdaş gelişmelerin Osmanlı imparatorluğuna etkileri
11.Radyo ve televizyonun icadı ve toplumsal etkileri
12.Cumhuriyet dönemi haberleşme sistemleriYeni iletişim teknolojileri
13.İletişim tarihindeki başlıca gelişme çizgileri Var - öğrenci sunumları
14.İletişim tarihindeki başlıca gelişme çizgileri Var - öğrenci sunumları
15.İletişim tarihindeki başlıca gelişme çizgileri Var - öğrenci sunumları
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı175
Proje Sunma125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12525
Proje Hazırlama12525
Proje Sunma12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam127