Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT215 Algı ve İmaj Yönetimi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanında büyük önem taşıyan algı ve imaj oluşumu konusunda öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Emine CENG
Öğrenme Çıktıları
  1. İmaj ve algı yönetiminin kişi ve kurumlar için önemini bilir
  2. Algı yönetiminin kurum itibarına olan etkisini değerlendirir.
  3. Algı ve imaj yönetiminin kurallarını bilir.
  4. İmaj ve algı yönetimi sürecinde kitle iletişim araçlarının rolünü açıklar.
  5. Gerçeğin medya aracılığıyla yeniden tanımlanması olgusunu tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Robins, Kevin (1999), İmaj, Çev. Nurçay Türkoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Çakır, Özlem (2011),Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşam Etiketi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Shelley, Taylor E., Sears, David O., Letitia Anne Peplau (2003), Sosyal Psikoloji, Çev. Ali Dönmez ,Ankara: İmge Yayıncılık.Saydam, Ali (2012),Algılama Yönetimi, İstanbul: Remzi Kitabevi.Karabulut, Bilal (2014), Algı Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları.İnceoğlu, Metin (2011),Tutum, Algı, İletişim, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tutum, Algı ve İletişim İlişkisiİmaj ve Gerçeklik İlişkisiKurumsal İmajı Etkileyen Unsurlar Profesyonel imaj ve kişisel imaj kavramları, Profesyonel imaj oluşturma süreciMarka İmajı YönetimiÖrnek Çalışmalar Üzerinde İnceleme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı ve konulara ilişkin genel bilgilendirme.
2.Tutum, Algı ve İletişim İlişkisi
3.Güdüleyici İletişim ve Tutum Değişikliği
4.İmaj ve Gerçeklik İlişkisi
5.Kurumsal İmajı Etkileyen Unsurlar
6.Kurumsal İmaj Değişiminde Süreçler
7.Profesyonel imaj ve kişisel imaj kavramları, Profesyonel imaj oluşturma süreci
8.Ara Sınav
9.Marka ve Marka İmajı Kavramları
10.Marka İmajı Yönetimi
11.Kitle İletişim Araçlarında Algı ve İmaj Üretimi
12.İmaj Yönetimi ve Etik
13.Örnek Çalışmalar Üzerinde İnceleme
14.Öğrenci Sunumları
15.Öğrenci Sunumları
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1010
Örnek Vaka İncelemesi110
Rapor Hazırlama130
Toplam190
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Proje Sunma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Takım/Grup Çalışması11313
Örnek Vaka İncelemesi11515
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11515
Toplam75