Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT210 Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilim ile ilgili kavramları, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri, bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇAKIN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir araştırma projesinin temel aşamalarını ve içeriğini tanımlar.
  2. Araştırma kaynaklarını (insanlar, referans kitaplar, veri tabanları, internet vs.) listeler.
  3. Araştırmalarda kaynakların nasıl etkin ve verimli bir biçimde örgütlenebileceğini hesaplar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aziz, A. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yay., AnkaraKarasar N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. 11. Baskı. Ankara: 3A YayınlarıYıldırım A ve Şimşek H. (2000). Sosyal bilimlerde niteliksel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 2. Baskı.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim Felsefesine Giriş ve Sosyal Bilimler
2.Bilim Felsefesine Giriş ve Sosyal Bilimler (devam)
3.Kuram nedir?
4.Araştırmanın tanımı, boyutları, sahası
5.Nicel Araştırma Tasarımı
6.Nitel ve Nicel Araştırmalarda Örneklem ve Betimleyici istatistik
7.Betimleyici istatistik (devam)
8.Deney ve iletişim araştırmalarında kullanımı
9.Vize Sınavı
10.Yoklamalar (Saha Anketleri)
11.Yoklamalar (Saha Anketleri)
12.İçerik Çözümlemesi
13. İçerik Çözümlemesi örnekleri ve iletişim araştırmalarından örnekler
14.İçerik Çözümlemesi örnekleri ve iletişim araştırmalarından örnekler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Alan Çalışması12525
Proje Hazırlama12525
Bireysel Çalışma12323
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma11010
Toplam100