Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT103 Halkla İlişkiler ve Reklam Terminolojisi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halkla ilişkiler ve reklamcılığın akademik ilgi alanında yer alan temel kavram ve süreçleri öğrenciye tanıtmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Recep YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Halkla ilişkilere ilişkin temel kavramları tanımlar.
  2. Halkla ilişkiler sürecinin aşamalarını sıralar.
  3. Kriz iletişimin aşamalarını bilir.
  4. Halkla ilişkiler ortam ve araçlarını tanır.
  5. Ajans türlerini sıralar.
  6. Reklam, reklamcı, reklamcılık kavramlarını ayırt eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Filiz Balta Peltekoğlu (2016). Halkla İlişkiler Nedir?. İstanbul: Beta Yayınları.-Recep Yılmaz, Aybike Serttaş Ertike (2011). Reklamcılığın Anahtar Kavramları. İstanbul: Kitabevi Yayınları.-Recep Yılmaz, M. Nur Erdem (2016). 150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Halkla ilişkilere ilişkin kavramlaştırmalar, sponsorluk, kriz yönetimi, halkla ilişkiler süreci, reklam, reklamcı ve reklamcılık kavramları, reklam stratejileri, ajans yapılanmaları, tanıtım modelleri, kampanya geliştirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Halkla ilişkiler nedir?
2.Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve temel halkla ilişkiler modelleri
3.Kurum imajı, kurumsal kimlik, halkla ilişkilerde kampanya süreci ve hedef kitle
4.Kriz ve kriz iletişimi
5.Sponsorluk ve lobicilik
6.Temel halkla ilişkiler araçları
7.Reklam ve reklamcılık kavramları
8.Ara sınav
9.Reklamın amacı, türleri ve reklam ekolleri
10.Reklam ortamları
11.Reklam kampanya süreci ve temel yaratıcı stratejiler
12.Reklam ajansları, ajans türleri ve ajansların organizasyonel yapıları
13.Medya planlamanın temel kavramları
14.Reklamla ilgili denetim mekanizmaları ve etik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Beyin Fırtınası14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam150