Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT105 Davranış Bilimlerine Giriş 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders kapsamında, bireylerde algı, tutum ve davranışı etkileyen nedenler alanında teorik bilgi vermek amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi M. Nur ERDEM
Öğrenme Çıktıları
  1. Dersi alan öğrenci davranış bilimleri alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar
  2. Algı, tutum ve davranışa etki eden unsurları bilir.
  3. Öğrenme, kültür, motivasyon gibi unsurların birey ve grup davranışlarına etkilerini bilir.
  4. Ders kapsamında öğrendiği konular ile gelecekteki mesleği arasında bağ kurar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Memet Zencirkıran (Ed.) (2017), Davranış Bilimleri, Dora Yayınları, BursaYıldız Dilek Ertürk (2011), Davranış Bilimleri, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Algı, tutum ve davranış, yanı sıra öğrenme psikolojisi, sosyal etki ve uyum, kültür, iletişim, motivasyon konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Davranış Bilimleri alanına giriş, dersin içeriği ve kapsamı hakkında bilgilendirme.
2.Davranış bilimleri terminolojisi, temel kavramlar
3.Sosyal etki; uyum davranışı, süreci ve türleri
4.Algılama süreci, öğrenme kuramları
5.Tutumlar, tutum öğeleri ve ölçümlemesi
6.Kişilik, kişilik kuramları ve tipolojileri
7.İletişim, iletişim süreci; bireysel, grupsal ve örgütsel iletişimde kanal ve modeller
8.Arasınav
9.Gruplar, grup yapısı, grup türleri, gruplarda karar verme, grup dinamiği
10.Kültür kavram ve kapsamı, kültürel süreçler; örgüt kültürü, örgüt kültürü alanının gelişimi, örgüt kültürünün oluşumu, yaşatılması, öğeleri ve modelleri
11.Motivasyon, motivasyon araçları ve kuramları
12.Liderlik, yöneticilik ve liderlik ayrımı, liderlikte özellikler yaklaşımı, liderlikte davranışsal yaklaşım
13.Toplumsal cinsiyet, sosyal rol, sosyal statü gibi konuların davranışa etkisi
14.Genel tekrar
15.Final sınavı
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Örnek Vaka İncelemesi12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma13030
Toplam100