Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT110 Halkla İlişkilere Giriş 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi konusunda gerekli olan bilgi donanımının kazandırılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.Dr. Özlem Akgüç Çetinkaya
Öğrenme Çıktıları
  1. Kavram olarak halkla ilişkilerin diğer benzer alanlardan olan ayrımını yapar.
  2. Halkla İlişkilerde kullanılan ortam ve araçlar ile ilgili temel düzeyde yetkinliğe ulaşır
  3. Halkla İlişkiler ile ilgili stratejik plan ve etkinlik planı yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?,Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2001
M.Alaeddin Asna, Halkla İlişkiler Kuramda ve Uygulamada, Pozitif Yayınları, 2012
Nuri Tortop, Halkla İlişkilere Giriş, Nobel Yayın Dağıtım,2009
Aydemir Okay, Ayla Okay, Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, 2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kavram Olarak Halkla İlişkiler, Dünyada ve Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları, Diğer Alanlarla İlişkisi, Meslek Olarak Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Süreci
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kavram Olarak Halkla İlişkiler
2.Dünyada ve Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi ,
3. Meslek Olarak Halkla İlişkiler
4.Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları
5.Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortamlar, Araçlar ve Yöntemler
6.Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler
7.Halkla İlişkilerde Stratejik Uygulamalar
8.vize sınavı
9.Halkla İlişkiler Modelleri
10.Halkla İlişkiler ve Yeni Medya
11.Bilgi Toplumunda Halkla İlişkiler
12.Halkla İlişkilere Eleştirel Yaklaşımlar
13.Etkinlik Yönetimi
14.Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler
15.Halkla İlişkilerde etik
16.genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı15050
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Toplam150