Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT203 Kitle İletişim Kuramları 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kitle İletişim Kuramları dersi, iletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modelleri genel sosyal teoriyle ilişkisi biçimde ele almaktadır. Derste, değerlendirilen kuramların temel kavram ve savları incelenerek, bu kuramların kuramların tarihsel süreci ve kitle iletişim alanında kullanılma yöntemleri incelenmektedir. Ders, iletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modellerin sunduğu açılım ve kısıtlamalar hakkında öğrencilere bilgi sunmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Nursel BOLAT, Dr. Öğr. Üyesi Mevlide Nur Erdem, Dr. Öğr.Üyesi Deniz ÖZER
Öğrenme Çıktıları
  1. İletişim alanındaki kavramları tanır, tanımlar ve kavrar.
  2. Kitle, Kitle İletişim kavramlarını anlayıp değerlendirir.
  3. İletişim çalışmaları ve kitle iletişim kuramlarını öğrenir.
  4. Kitle iletişim kuramlarının kullanımı ve değerlendirmesini yapabilir.
  5. İletişim kuramlarını kitle iletişim araçları ve yeni medya bağlamında değerlendirip, kullanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mattelart, Armand ve Michèle Mattelart, (1998). İletişim Kuramları Tarihi. Çev. Merih Zıllıoğlu. İstanbul: İletişim Yayınları. Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. 2. baskı. Çev. Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. McQuail, Denis ve Sven Windahl (2005). İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında. Çev. Konca Yumlu. Ankara: İmge Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kitle iletişim ve İletişim alanında yapılan çalışmalar, ortaya konan modeller ve kavramların tanıtılması ve kullanımının kavranması biçiminde tanımlanabilir. bunun yanında medellerin ve kavramların iletişim teknolojileri bağlamında değerlendirmesi yapılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, ders tanıtımı
2. “iletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarının değerlendirilmesi ve İletişim kuramlarına ilişkin yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalar
3.Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımları
4.Chicago Okulu’nun iletişim ve medya araştırmaları
5.Güçlü etki yaklaşımı ve şırınga/hipodermik iğne modeli (Harold Lasswell); psikoloji ve sosyal psikolojiye dayalı iletişim araştırmaları, uyutucu etki ve eşik bekçisi kavramları (Carl Iver Hovland ve Kurt Lewin)
6.Temel iletişim kuramları
7.Ekme/yetiştirme tezi ve kültürel göstergeler projesi
8.Gündem koyma/belirleme kuramı (Maxwell McCombs ve Donald Shaw); suskunluk sarmalı kuramı (Elisabeth Noelle-Neumann)
9.Vize haftası
10.Yeniliklerin yayılımı kuramı (Everett Rogers); modernleşme kuramı açısından medya (Daniel Lerner, Wilbur Schramm, Lucian Pye)
11.Maletzke'nin kitle iletişim süreci modeli
12.İletişime teknolojik yaklaşımlardan “H.A. Innis’ın Yaklaşımı ve M. McLuhan’ın Yaklaşımı”
13.Eleştirel yaklaşımlardan “Gramsci ve Hegemonya ve Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları
14.İzleyiciyi Merkez Alan Modeller
15.Kitle iletişim etkilerinin bağımlılık modeli- Bağımlılık durumu- Bağımlılığın etki süreci
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma12525
Toplam100