Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT204 Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kamuoyu ve pazar araştırmaları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bilimsel araştırma yöntemlerinin nasıl uygulandığını anlatmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTIPARMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Kamuoyu ve Pazar araştırmalarında Sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemlerini doğru kullanır.
  2. Araştırma yöntemlerini uygular, analiz eder ve değerlendirir.
  3. Medyanın kamuoyuna ve tüketici davranışlarına etkisini değerlendirir.
  4. Kamuoyunu ve Pazar yapısını eleştirel bir bakışla analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Celinda C. Lake, Pat Callbek Harper, Kamuoyu Araştırmaları, Eğitim Kitabevi YayınlarıKavak Bahtışen, Pazarlama ve Pazar Araştırmaları, Detay Yayıncılık,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kamuoyu kavramı, kamuoyu araştırması ve kamuoyu araştırma yöntemleri. Pazar araştırması, tüketici araştırması ve Pazar araştırmasının uygulanması ve değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kamuoyu kavramı, kamuoyunun tarihi gelişimi
2.Kamuoyu kavramını etkileyen unsurlar ve medya
3.Kamuoyu araştırması tanımı, kapsamı, ve özellikleri
4.Kamuoyu araştırma süreci ve araştırma yöntemleri
5.Kamuoyu araştırmalarında geçerlik ve güvenilirlik
6.Anket türleri, anket formu hazırlama ve dikkat edilecek noktalar
7.Kamuoyu araştırmalarında değerlendirme
8.Arasınav
9.Pazar araştırması kavramı ve özellikleri
10.Pazar araştırması çeşitleri ve araştırma süreci
11.Pazar araştırmasında nitel nicel araştırmanın seçimi
12.Tüketici araştırması
13.Pazar araştırmalarında örneklem oluşturma
14.Pazar araştırmalarının uygulanması
15.Pazar araştırmalarının değerlendirilmesi
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma61060
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma6530
Toplam130