Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT311 Reklam Çözümlemeleri 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Reklamcılık sektöründe üretilen metinleri, yöntemli bir şekilde çözümleyerek, metinlerin üretim sürecinin ardalanında yatan kurumsal ve toplumsal süreçleri anlayabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Recep YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Reklam okuryazarlığı kavramını tanımlar.
  2. Reklam mecra türlerini sayar.
  3. Göstergebilimsel çözümleme yöntemlerini sıralar.
  4. Reklam metinlerini analiz eder.
  5. Metin, kurum ve toplum bağlantısını tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları.
-Philip Simith, A. Riley (2016). Kültürel Kuram. İstanbul: Dipnot Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Reklam okuryazalığı kavramı, toplumsal gerçekliğin kurulumu, metin kavramı ve medya metin türleri, göstergebilimin temelleri, göstergebilimsel çözümleme örnekleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Reklam okuryazalığı kavramı
2.Reklamın toplumsal boyutları
3.Toplumsal gerçekliğin kurulumu
4.Metin kavramı
5.Basılı reklam metinleri
6.İşitsel reklam metinleri
7.Görsel-işitsel reklam metinleri
8.Ara sınav
9.Göstergebilimin temelleri: Ferdinand de Saussure
10.Göstergebilimin temelleri: Charles Sanders Peirce
11.Kuramların karışılaştırması
12.Göstergebilimsel çözümleme örnekleri
13.Kuramsal bağlamda yeniden okuma örnekleri
14.Kuramsal bağlamda yeniden okuma örnekleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Gözlem515
Beyin Fırtınası515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Okuma4520
Toplam74