Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT304 Halkla İlişkiler ve Reklam Ajanslarında Süreç Yönetimi 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Reklam ve Halkla İlişkiler süreci, müşteri temsilciliği ve ajans içindeki rolü, zaman yönetimi, insan kaynağı yönetimi ve liderlik, süreç yönetimi konusunda bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Emine CENG
Öğrenme Çıktıları
  1. Halkla İlişkiler ve reklamcılık alanındaki süreçleri yönetebilir.
  2. Halkla ilişkiler kampanyaları tasarlayabilir, planlayabilir, organize edebilir.
  3. Teorik bilgilerini uygulamada kullanabilir.
  4. Halkla İlişkiler Kampanyasını tartışabilir.
  5. Medya planlamasını yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Pira, A., Etkinlik Yönetimi, MediaCat, İstanbul,2004.Sabuncuoğlu, Z.,Örgütsel İletişim, Aktüel Yayınları, 2001.Okay, A., A.,Okay, Halkla İlişkiler,Kavram, Stratejisi ve Uygulamaları, Der Yayınları,2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Halkla İlişkiler ve Etkinlik, Süreç ve AşamalarReklam Ajanslarında Süreç Yönetimi, Hazırlık, Yaratıcı Çalışma, Uygulama, Değerlendirme İnsan Kaynağı Yönetimi Zaman yönetimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı ve genel bilgilendirme
2.Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi Süreci Planlanması ve Aşamaları 1
3.Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi Süreci Planlanması ve Aşamaları 1
4.Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Finansal Yönetim
5.Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde İnsan Kaynağını Yönetmek
6.Zaman Yönetimi
7.Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Risk ve Kriz Yönetimi
8.Ara Sınav
9.Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Pazarlama Süreci
10. Yasal Sınırları: Sözleşmeler, Protokol Yönetimi / Ağırlama Kodları
11.Reklam Ajanslarında Üretim Süreci
12.Reklam Ajanslarında Müşteri İlişkileri Yönetimi
13.Örnek Çalışma İncelemeleri
14.Öğrenci Sunumları
15.Öğrenci Sunumları
16.Final Haftası
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1010
Uygulama/Pratik120
Rapor Hazırlama120
Toplam190
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik21530
Proje Hazırlama12525
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Toplam149