Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT408 Siyasal Kampanya Yönetimi 927001 4 8 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Siyasal kampanya yönetiminin gelişim seyri, türleri ve aktörlerin konumları hakkında bilgi aktarmak ve bu bilgiler ışığında siyasal kampanya yönetim sürecine ilişkin uygulamalar yaptırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TURGUT
Öğrenme Çıktıları
  1. Siyasal kampanyaların tarihsel dönüm noktalarını ve siyasal kampanya türlerini açıklar.
  2. ABD ve Kıta Avrupası’ndaki farklı siyasal kampanya uygulamalarının altında yatan nedenleri çözümler.
  3. Modern seçim kampanyalarının özelliklerini ve unsurlarını tanımlar.
  4. Postmodern seçim kampanyalarının getirdiği yenilikleri ve yeni mecraları tanır.
  5. Türkiye’deki siyasal kampanyaların modern veya post-modern özelliklerini yorumlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok.
Önerilen Diğer Husular
Yok.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aysel Aziz (2017). Siyasal İletişim. 7. Baskı, Ankara: Nobel.Fatih Keskin (2016). Politik Kampanya Teorik ve Pratik. Ankara: Siyasal Kitabevi.Ebru Belkıs Kamanlıoğlu ve Aylin Göztaş (2010). Politik Gündem Odağında Halkla İlişkiler ve Gündem Oluşturma. Ankara: Nobel.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok.
Dersin İçeriği
Kampanya kavramı, kampanya yönetimi, siyasal kampanya kavramı, geleneksel siyasal kampanyalar, katılımcı kampanyalar, siyasal iletişim, siyasal halkla ilişkiler, siyasal reklamcılık, gündem belirleme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Dersin tanıtımı, akış ve beklentiler konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi.
2.Kampanya, kampanya türleri (seçim, gündem koyma, bilgilendirme, imaj, oy kampanyaları) ve kampanya yönetimi
3.Siyasal iletişim içinden siyasal kampanyalar, Siyasal kampanya sahipleri: Siyasal partiler, adaylar, iktidar ve yönetim organları, çıkar grupları, sendikalar, yeni toplumsal hareketler.
4.Siyasal kampanyaların dünyada ve Türkiyede gelişimi ve kurumsallaşması
5.Siyasetin medyatikleşmesi ve seçim kampanyaları
6.Modern seçim kampanyaların özelliği ve seçimlerin amerikanvarileşmesi
7.1980 sonrası kampanyalar ve kampanya örnekleri
8.Ara Sınav
9.Gündem BelirlemeHedefleme/Hedef Tespiti Sunumlar
10.MesajÇerçeveleme Sunumlar
11.Siyasal PazarlamaSiyasal Reklamcılık Sunumlar
12.Haber YönetimiSosyal Medya Yönetimi Sunumlar
13.Temalaştırma/Sahnelemeİmaj/Kişiselleştirme Sunumlar
14.Genel Değerlendirme
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama120
Rapor Sunma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt8324
Takım/Grup Çalışması5420
Rapor Hazırlama12525
Rapor Sunma133
Okuma8540
Ev Ödevi5525
Toplam182