Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF107 Sanat Tarihi I 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnsana ait ilk üretimlerinden başlayarak, sanayi devrimine kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Sadık ŞENER, Doç. Dr. Ali TOMAK, Doç. Dr. Ali SEYLAN, Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanatın ilkel dönemden 14.y.y. kadarki süreçte gelişim değişimlerini bilir
  2. Eski ve farklı uygarlıkların sanatları hakkında bilgi sahibi olur ve ayırt edebilir
  3. Türk Sanatının özellik ve niteliklerini bilir
  4. Türk Sanatının tarihi süreçte gelişimini bilebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön koşul dersi bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Sanat Tarihi Ansiklopedisi,1-4. Cilt,
2. Aslanapa, Oktay, (1976). Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi.
3. Hollingsworth, Mary, (2009). Dünya Sanatı Tarihi, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi.
4. Turani, Adnan, (2012). Dünya sanat Tarihi, Remzi Kitabevi.
5. Gombrich, E.H., (1986). Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kit., İst.
6. Sevin, Veli, (2003). Eski Anadolu ve Trakya, İletişim Yay.
7. Kuban, Doğan, (1973). !00 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yay, II bas. İstanbul.
8. Wölflin, Heinrich, (2011). "Sanat Tarihinin Temel Kavramları", Remzi Kitabevi, İstanbul.
9. Lynton, Norbert, (2009). "Modern Sanatın Öyküsü", Remzi Kitabevi, İstnabul.
10. Hyde Minor, Venan, (2003). "Sanat Tarihinin Tarihi", Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Güzel Sanatlar eğitimi alan bireyin, uğraşı ve ilgi alanı olan sanatın geçmişte gösterdiği değişim ve gelişmeler ışığında, gelecekte meydana getirilmesi muhtemel sanat eserleri hakkında fikir yürütebilmesi ve sanat eserlerinin bileşenleri konusunda fikir sahibi olması hedeflenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanat, Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Medeniyet Tanımları Araştırma, inceleme
2.Tarih öncesi Toplumlarda Sanat. Araştırma, inceleme
3.Taş Devri Sanat eserleri Maden Devri Sanat Eserleri Araştırma, inceleme
4.Sümer, Mısır Sanatı Araştırma, inceleme
5.Antik Yunan ve Roma Sanatı Araştırma, inceleme
6.Anadolu Medeniyetleri Sanatı: Hitit, Frig, Urartu Araştırma, inceleme
7.Türk Sanatı, Uygur, Göktürk, Büyük Selçuklu Sanatı Araştırma, inceleme
8.Türk Sanatı, Anadolu Selçuklu Sanatı Araştırma, inceleme
9.Ara Sınav
10.Anadolu Beylikler Dönemi Sanatı Araştırma, inceleme
11.Osmanlı Türk Sanatı 14. Ve 16. Y.Y Araştırma, inceleme
12.Osmanlı Türk Sanatı 16 ve 17. Y.Y Araştırma, inceleme
13.Osmanlı Türk Sanatı 17 ve 18. Y.Y. Araştırma, inceleme
14.Osmanlı TürkSanatı 18. Ve 19. Y.Y. Araştırma, inceleme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Okuma11222
Toplam76