Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF101 Temel Tasarım I 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlardırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren hareket / devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ali SEYLAN, Arş. Gör. Hüseyin Ulaş GÜDEK, Arş. Gör. Hüseyin UZUNTAŞ,
Öğrenme Çıktıları
  1. Renk teorilerini bilir.
  2. Özgün renk elde etmeyi başarabilir.
  3. Renk biçim ilişkisini ve ışık gölgeyi bilebilir.
  4. Deformasyon ve transformasyon uygulaması yapabilir.
  5. Özgün biçim geliştirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Seylan, Ali, (2005).Temel Tasarım, M Kitap Yay. Ankara.
2. Ambrose, Gavin, Paul HARRİS (2012). Grafik Tasarım Temelleri,(Çev.: Mehmet Emir Uslu), Litaratür Yay.
3. Samara, Timothy, Rockport Publishers, (2007). Design Elements A Graphic Style Manual, USA.
4. Öztuna, H.Yakup, (1982). Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yay. İstanbul.
5. Günör, Hulusi, (1982). Temel Tasar (Basic Desing) Hulusi GÜNÖR, Ala Matbaacılık İst.
6. Keskinok, Kayıhan, (2001). Sanat Eğitimi,Kayhan KESKİNOK, Sanat Yapım Yay. I.Bas. Ank.
7. Denel, Bilge, (1981). Temel Tasarım ve Yaratıcılık Bilgi Denel, O.D.T.Ü. Yay. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, öğrencilere, yaşadığımız dünyada neslerin birbiri ile olan yapısal ilişkileri, zihinsel tasarımların, alanın gerektirdiği tekniklerle zihinsel yetilerini geliştirmeleri, görselleştirme becerileri ve yeterliliği anlatılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel TasarımI dersinin içeriği, amacı ve hedef davranışları doğrultusunda uyum, ölçü, oran ve konsiriksiyon kavramları öğretilir. Araştırma, inceleme
2.Basit doğal veya yapay obje görselleştirme çalışmaları yapılır. Araştırma, inceleme
3.Basit doğal veya yapay obje görselleştirme çalışmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
4.Görselleştirmesi yapılan objelerde deformasyon uygulamaları yapılır. Araştırma, inceleme
5.Aynı çalışmalarda Transformasyon Uygulamaları yapılır. Araştırma, inceleme
6.Aynı çalışmalarda Transformasyon Uygulamaları yapılır. Araştırma, inceleme
7.Renk Çalışmaları: Renk Çemberi çalışması yapılır. Araştırma, inceleme
8.Renk valör uygulamaları yapılır. Araştırma, inceleme
9.Ara Sınav. Araştırma, inceleme
10.Renk valör uygulamalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
11.Seçilen bir kavramın, özgün bir ürün tasarımı olarak görselleştirme (Proje) çalışması yapılır. Araştırma, inceleme
12.Seçilen bir kavramın, özgün bir ürün tasarımı olarak görselleştirme (Proje) çalışmasına devam edilir. Araştırma, inceleme
13.Seçilen bir kavramın, özgün bir ürün tasarımı olarak görselleştirme (Proje) çalışmasına devam edilir. Araştırma, inceleme
14.Dönem içindeki tüm çalışmaların bir sunum dosyası olarak hazırlanır. Araştırma, inceleme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Uygulama/Pratik00
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13678
Uygulama/Pratik6424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4416
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Ev Ödevi7428
Toplam176