Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF103 Perspektif I 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Sadık ŞENER, Doç. Dr. Ali TOMAK, Doç. Dr. Ali SEYLAN, Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA
Öğrenme Çıktıları
  1. Perspektifin temel unsurlarını bilir ve türlerinin bu unsurların ilişkilendirilmesine göre nasıl oluştuklarını açıklayabilir.
  2. Bir objenin aksonometrik ve konik perspektif türlerinden istediğiyle izdüşümünü alabilir / görünüşünü çizebilir.
  3. Görünüşleri verilen bir cismin üç boyutlu modellemesini yapabilir.
  4. Belirlenen bir pratik amaç doğrultusunda veya ilişkilendirilebilir bir veri grubuna (doneye) dayanarak örneği olmayan bir formu modelleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön koşul dersi bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Wells, David, (1998). Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
2. King, Jerry P.,(1997). Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara.
3. Struik, Dirk J., (1996). Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul.
4. Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C., (1982). Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York.
5. Doblin, Jay., (1973). Perspective “a new system for designers, Whitney Library of Design, New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları, belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendirilmelerine göre perspektif türleri anlatılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Stereoskopik görme / binoküler görme, binoküler derinlik algısı bağlamıda perspektifin tanımı; terminolojik analizi (Terim olarak perspektifin etimolojik, epistemolojik, semantik ve semiyolojik açılardan incelenmesi.) Araştırma, inceleme
2.Perspektifin temel unsurları. Bu unsurların ilişkilendirilme biçimlerine göre ortaya çıkan perspektif türleri. Araştırma, inceleme
3.Tasarı geometri ve perspektif. Araştırma, inceleme
4.Konik (Merkezi) izdüşüm. Araştırma, inceleme
5.Konik (Merkezi) izdüşüm. Araştırma, inceleme
6.Paralel izdüşüm. Araştırma, inceleme
7.Paralel izdüşüm. Araştırma, inceleme
8.Kartezyen sistemi ve üç eksenli (x-y-z) koordinat sistemi. Araştırma, inceleme
9.Ara Sınav.
10.Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Noktanın eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Bir doğru parçasının ve bir eğri parçasının eşlenik dik izdüşümleri ve epürleri. Araştırma, inceleme
11.Kare, dikdörtgen ve yamuk yüzeylerinin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Araştırma, inceleme
12.Üçgen ve daire yüzeylerinin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Araştırma, inceleme
13.Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Farklı geometrik şekillerin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Araştırma, inceleme
14.Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Farklı geometrik şekillerin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Araştırma, inceleme
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik12448
Bireysel Çalışma14545
Toplam153