Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF108 Sanat Tarihi II 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Orta çağ sanatı olan Gotik dönemden 19. y.y kadar olan süreçte, Türk sanatı ve Batı sanatı akımlarını tanımak.Gelişme ve değişmeler hakkında bilgi sahibi olmak, sanatsal eleştiri kültürünün oluşmasını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanatın başlıca katagorilerinden heykel, seramik, resim ve mimari alanında bilgi sahibi olabilir.
  2. Sanatın tarihsel gelişimi ve sanatsal olguların değişme sürecini öğrenir.
  3. Toplumların hayatında sanat ve teknik gelişmelerin inkişaf sürecini bilebilir
  4. Sanat tarihine mal olmuş sanat eserlerini ve sanatçıları tanıyabilir, sanat akımları hakkında bilgi sahibi olabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dünya Sanatı Tarihi, Mary Hollingsworth, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi 2009Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 2012Türk Sanat Tarihi, Oktay Aslanapa, Yaykur Açıköğretim Dairesi, 1976Tarihte Neler Oldu, Gordon Childe, (Çev. Alaeddin Şenel Mete Tunçay) Kırmızı Yay. İst.2009Sanatın Öyküsü, E.H.Gombrich, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. 1986Eski Anadolu ve Trakya, Veli Sevin, İletişim Yay. 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gotik, Rönesans ve devamındaki Batı sanat akımları ile aynı süreçte Türk Sanatındaki gelişme ve değişmeleri, sanat eserlerini ile sanatçıları tanımak.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gotik sanatın sanatçıları, sanat eserleri ve özellikleri
2.Rönesasnsın doğuş sebepleri, sanat eserleri ve sanatçıları ile sanat eserlerinin nitelik ve özellikleri
3.Barok Sanat akımı
4.Romantizm Sanat akımı
5.Empresyonizm sanat akımı
6.Realizm Sanat Akımı
7.Ekspresyonizm sanat akımı
8.Kübizm Sanat Akımı
9.Sürrealizm Sanat akımı
10.Ara Sınav
11.Modernizm Sanat akımı
12.Osmanlı Türk Sanatında Resim
13.Batı tarzında ilk Türk resim sanatı ve asker ressamlar
14.1914 Kuşağı ve sonrasında Cumhuriyet dönemi Türk Resim-heykel Sanatı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam76