Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES204 Baskı Resim II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı baskı teknikleri ile öğrencilerin yeni resimsel ifade olanaklarını geliştirmek, baskı yapılacak malzemenin dili ile öğrencinin kendi biçemini (üslubunu) bulmasına olanak sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Baskı resmin tarihçesini bilir.
  2. Geleneksel baskı tekniklerini bilir.
  3. Eskizine uygun baskı tekniğini ayırt edebilir.
  4. Baskı tekniklerini kullanarak uygulama yapabilir.
  5. Baskı resim sanatçılarını bilir ve eserlerini tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Peterdi,G. (1980), Printmaking Methods Old and New, GMacmillan Pub Co

2. Grabowski, . Fick, B.(2012) Baskı Resim, Karakalem Kitabevi Yayınları

3. Gölönü,G. (2010) Kazı Resim ,MSÜ Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Baskı resmin tarihsel gelişimini, çağdaş baskı sanatını, baskı sanatçılarının çalışmalarını, baskı tekniklerini ve araçlarını bilmesi. Monotip baskıyı, Mono baskı tekniğini, Fotokopi transfer baskı tekniğini, Fotokopi baskı tekniğiyle yapılmış örnekleri bilmesi, Mono ve Fotokopi baskı yapabilmesi. Değişik çağdaş teknolojik baskı resim adaptasyonlarında karma-kolaj uygulamalara yönelim sergilenmesi. Yüksek baskı tekniğini, çalışma sistemini, örnekleri bilmesi. yüksek baskı linol ve Ağaç baskıyı yapabilmesi. Uygulama aşamasında edindiği deneyimi gerekli bulursa kendi çalışmalarına da kanalize edebilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Linol baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek linol baskı, Eskiz
2.Linol baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek linol baskı, Eskiz
3.Linol baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek linol baskı, Eskiz
4.Linol baskı için eskiz, Linol kalıp oluşturma, Prova baskı
5.Linol baskı için eskiz, Linol kalıp oluşturma, Prova baskı
6.Ağaç baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek ağaç baskı, Eskiz
7.Ağaç baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek ağaç baskı, Eskiz
8.Ağaç baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek ağaç baskı, Eskiz
9.Arasınav
10.Gravür baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve gravür baskı, Eskiz
11.Gravür baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve gravür baskı, Eskiz
12.Gravür kalıp oluşturma, Prova baskı
13.Karışık teknik, karma-kolaj uygulamaları
14.Baskı resim deneyimlerini kişisel üslup süreçlerine yansıtabilme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4416
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4416
Toplam131