Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Figür ve Mekan Çözümlemeleri II dersi çizim ağırlıklı bir ders olup , Figürü mekan ila birlikte değerlendirme gerekçelerinden hareketle mekan olgusu ile ilgisinde uzay, uzam, mekan, nesne, perspektif, rakursi, oran, orantı, referans nesne konum analizleri mesafe, poz, pozisyon, kompozisyon gibi kavram ve olguları çizim ve diğer görselleştirme olanakları içinde çözümlemeyi ve değerlendirmeyi uygulamalar sayesinde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER, Prof.Dr. Gülten İMAMOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Engin GÜNEY, Yrd.Doç.Dr.Seviç Yanbeyi BEŞER
Öğrenme Çıktıları
  1. Uzay ve uzam, mekan ve mekanistik diğer unsurlara ilişkin kavram ve olgular bilgisine sahip olur
  2. Konum, perspektif ve nesnel ilgileri betimleyebilir.
  3. Mekana ilişkin çözümlemeler ve kurgulamalar yapar
  4. Mekanı özne-nesne ilişkisinin bir gerekçesi ve bağlamı olarak değerlendirir
  5. Figür ve mekan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Roy Prentice, Teaching Anrt and Design, Continuum, London-New York 1995.
• Costance Milbrath-Cynthia Lightfoot, Art and Human Development, Psychology Press, New York-London 2010.Ruth Lorand,
Aesthetic Order, Routledge, London-New York 2000.
• Nicholas Wade-Michael Swanston, Visual Perception, Routledge, New York 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Figür ve Mekan Çözümlemeleri II dersi, mekana ilişkin temel kavramların incelenmesi, u uzay, uzam, mekan, nesne, perspektif, rakursi, oran, orantı, referans nesne konum analizleri mesafe, poz, pozisyon, kompozisyon gibi kavram ve olguların incelenmesi ve çizim uygulamaları gibi içeriklere sahiptir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Figür ve mekan çözümlemelerine ilişkin temel kavramlar
2.Mekan ve mekan algısı üzerine
3.Özne-nesne ilişkisinde nesnenin mekan ilgileri
4.Uzay, uzam, mekan, mesafe, perspektif
5.Konum analizleri ve tasarı geometri
6.Resimde mekan ve figür mekan ilişkileri
7.Poz, pozisyon ve kompozisyonda mekan
8.Nesnel düzenlemeler ve mekan kurguları
9.Mekan kurguları ve imgelem
10.Mekanistik unsurlar ve tasarım teorileri ilişkisi
11. Ara sınav
12.İmgesel betimleme çalışmaları
13.İmgesel betimleme çalışmaları
14.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Toplam128