Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES307 Sanat Ontolojisi 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanat ontolojisi dersi, sanat tarihi ve çağdaş sanat nitelikleri açısından tüm çevresel koşulları ile ilgisinde sanatın, sanat eserinin ve sanat ile temas sağlayan diğer insanların sanatsal varlık olarak sahip olduğu özellikleri, sanat eserine tesir eden felsefi kapsamları ve sanat eserinin içinde geliştiği gerekçelerle bağlantısını incelemek ve çözümlemek amacındadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Arş. Gör. Ceylan SEBİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat ontolojisinin temel kavramlarını bilir.
  2. Sanat eserinin varlık gerekçelerini kavrar.
  3. Sanatsal etkileşimin elemanter yapısını tanımlar.
  4. Sanat felsefesi ile sanat eseri tahlili yapabilir.
  5. Estetik obje analizi yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) İsmail Tunalı, SANAT ONTOLOJİSİ, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1995.
2) Matthew Kieran-Dominic Mcler Lopes, KNOWING ART, Springer verlag, Netherlands 2004.
3) Arthur Efland, Art and Cognition, Teacher College Press, New York –London 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanat ontolojisi dersi, ontolojinin temel kavramları; sanat eserinin varlık gerekçeleri; sanat eserinin varlık katmanları; Sanat eseri, sanatçı ve izleyici arasındaki niteliksel bağ; Sanat eseri, sanatçı ve izleyici arasındaki niceliksel bağ; objeksiyon-objektivasyon; sanatsal üretim süreci; Hartmann’da sanat ontolojisi; Croce’da sanat Ontolojisi; Eco’da sanat Ontolojisi, Estetik varlık; ürün olarak sanat eseri; tüketim olarak sanat nesnesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel ontolojinin temel kavramları.
2.Sanat ontolojisinin genel kavramları.
3.Sanat eseri.
4.Sanatçı.
5.Sanat izleyicileri.
6.Sanat eserinin varlık tabakaları
7.Objeksiyon, objektivasyon.
8.Estetik, sosyolojik ve kültürel bağlam.
9.Ara sınav
10.Sanat eserinin üretim süreçleri.
11.Sanatsal üretimin ekolojik bağlamı.
12.Hartmann’da sanat eseri.
13.Croce’da sanat eseri.
14.Eco’da sanat eseri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav120
Ev Ödevi330
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam78