Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES406 Sergi ve Sunum Teknikleri 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Resimsel değerlerin değişik dekor teknikleri ile ilişkilendirilerek her türlü seramik yüzeye aktarılabilmesi amaçlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğretim Üyesi Erkan LİKOS
Öğrenme Çıktıları
  1. Özel galerilerin sanat ve işletme politikalarını anlama
  2. Özel ve kamu müzelerinin sanat politikalarını anlama
  3. Koleksiyonerlik kurumunun işleyiş mantığını anlama
  4. Kendi çalışmalarını tarif ve takdim edebilme
  5. Sanatçı tanıtım dosyası ve benzeri belgeleri hazırlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması / Mutlu Erbay/ Beta Yayınevi / 20112. Küratörün Yumurtası / Karsten Schubert / İSMV Yayınları / 2004Sanat Müzeleri I-II /Ali Artun / İletişim Yayınları / 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği farklı yüzeylerde dekor tekniklerini öğrencilere tanıtmaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanat kavramının ortaya çıkışı ve biriktirmeye dair örnekler.
2.Medici ailesinin batı sanatının oluşumudaki önemi
3.İlk müze örnekleri Louvre ve British Müzesi
4.Sunum tekniklerine giriş. Sunumdan önceki hazırlık süreci.
5.Etkili sunum yapma yöntemleri, ikna teknikleri. Sunum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar. Kendimizi tanımak.
6. İzleyiciyi tanımak. Sunum yapanların ortak dili: Beden dili, jest ve mimikler.
7.Sunum araçları. Powerpoint, photoboard.
8.Ortamda hiçbir araç yokken etkili sunum yapmak. Öğrencilerin, 5’er kişilik ekiplere ayrılması. Sunum konularının belirlenmesi.
9.Ara Sınav.
10.İngilterede deneysel müze çalışmaları
11.Sergi planlanması
12.Serginin kavramsal hazırlığı
13.Mekanın hazırlanması
14.Genel Değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik13339
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Toplam155