Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF102 Temel Tasarım II 927001 1 2 9
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanat ve tasarım amaçlı aktarma, çözümleme ve kurgulama çalışmaları gerçekleştirmek; betimleme, imgelem ve kurgulamanın temel tasarım çalışmalarında tematik ve objektif çalışmalarda sunabilmek; iki ve üç boyutlu çalışma örneklemleri projelendirmek; ve seri çalışmalar gerçekleştirerek değişik materyallerde tasarımlar gerçekleştirerek sunum ve sergileme ile nihayetlendirebilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr Gülten İmamoğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat ve tasarım pratiklerine ilişkin deneyimler kazanır
  2. Görselleştirme materyal ve süreçlerini kullanır
  3. İki ve üç boyutta biçimlendirme alternatif yöntem ve modellerini öğrenir
  4. Kişisel yoruma dönük teknik ve plastik yeterlikler geliştirir
  5. Çalışmalarını sunum ve sergileme amaçlı sonuçlandırır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Temel Tasarım I
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel Tasarım II dersi, Temel Tasarım I dersinde kazanıma dönüşmüş yöntem ve teknikleri yeni tasarım ve tasarım problemlerinde kullanabilmeye ilişkin yeti ve yeterlikleri serimleyebilmek için iki ve üç boyutlu çalışmalarda biçim ve biçimlendirme ilke ve yöntemlerini kullanmak.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Plastik elemanlar ve biçimlendirme ilkelerini uygulamada gerçekleştrebilecek çizim ve boyama çalışmalarını görsel değerler olarak standarlaştırma
2.Obje analizi, doğal nesne ve eşya örneklemlerinde plastik çözümleme çalışmaları
3.Seri çalışma olarak seçilen objenin, çizgi, tarama, siyah-beyaz-gri boyama, sıcak renk armoni, soğuk renk armoni, kontrast renk armoni ve orijinal renklerinde renkli boyama
4.Seri çalışma olarak seçilen objenin, çizgi, tarama, siyah-beyaz-gri boyama, sıcak renk armoni, soğuk renk armoni, kontrast renk armoni ve orijinal renklerinde renkli boyama çalışması devam
5.Seri çalışma olarak seçilen objenin, çizgi, tarama, siyah-beyaz-gri boyama, sıcak renk armoni, soğuk renk armoni, kontrast renk armoni ve orijinal renklerinde renkli boyama çalışması devam
6.Guaj boyama ve çizgi ile obje üzerinden deformasyon ve transformasyon çalışması
7.Guaj boyama ve çizgi ile obje üzerinden deformasyon ve transformasyon çalışması
8.Doğal yapılaşma ilkelerinden faydalanma ve biçimlendirme süreçlerine adaptasyon çalışmaları
9.Doku, fraktaller, biyomimikri, morfolojik saptamalar ve plastik çalışmalarda kullanma
10.Suluboya, lavi, pastel ve diğer alternatif görselleştirme materyal ve yöntemlerinin kullanılması
11.Arasınav
12.Doğal yapılaşma ilkeleri ve biçimsel metodolojik saptamalar ışığında üç boyutlu çalışma projesi geliştirme
13.Üç boyutlu çalışmalar
14.Üç boyutlu çalışmalar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Sözlü Sınav120
Ev Ödevi240
Toplam140
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13678
Uygulama/Pratik13452
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8432
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4416
Toplam225