Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF101 Temel Tasarım I 927001 1 1 9
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanat ve tasarıma dönük potansiyel ve kapasitelerin ortaya çıkmasını mümkün kılabilecek yöntem ve eğilimleri öğrencide somut ve soyut muhayyile, kurgulama, dışavurum, betimleme ve yansıtabilme olanakları ile örtüştürebilme; sanat ve tasarımın temel kavramlarını öğrenebilme; biçim ve biçimlendirmeye ilişkin süreç ve bağlamları deneyimleştirebilme genel ders amaçlarını ortaya koymaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Gülten İmamoğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat ve tasarıma dönük kişisel intibak ve hazırbulunmuşluk düzeylerinin farkında olmak
  2. Temel tasarıma ilişkin terim, içerik ve uygulama kapsamları hakkında bilgi sahibi olmak
  3. Temel tasarımda biçim ve biçimlendirme elemanları, ilkeleri ve yöntemlerini tanımak
  4. Plastik, tasarımsal ve geometrik kavramlarla ilgisinde görselleştirme deneyimleri geliştirmek
  5. Biçim, boyut, mekan, uzay, renk, ışık-gölge ve boya açısından temel tasarımın fiziksel ve kimyasal materyallerini kullanarak uygulama gertçekleştirebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Grafik Tasarım Temelleri (Çev.: Mehmet Emir Uslu), Gavin AMBROSE, Paul HARRIS, Literatür Yayıncılık, 2012.
• Design Elements A Graphic Style Manual, Timothy SAMARA, Rockport Publishers, USA, 2007.
• Görsel İletişimde Temel Tasarım, H. Yakup Öztuna, Tibyan Yayıncılık, İstanbul, 2007.
Prof.Dr.Gülten İmamoğlu Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanat eğitimi almaya hak kazanmış ve bir sanatsal yeti ve yeterlik sahibi olarak sınanmış olarak eğitim alacak öğrencilerin sanatsal potansiyelleri ve kapasiteleri arasındaki orantısal bağı sondajlamak; Sanatın ve tasarımın genel biçimlendirme kavramlarını tanıma ve tanımlayabilmek; Biçimlendirme, tasarım, grafik unsurlar ya da geometrik varlıklara ilişkin biçimlendirme eleman ve ilkelerini tanıma ve tanımlayabilme; Biçimlendirme süreçlerini kategorik ve taksonomik olarak kavrayabilmek; Uzay, uzam, mekan, boyut, yüzey, hacım, espas gibi görselleştirme uzayları hakkında bilgi sahibi olmak; Renk, ışık-gölge gibi görselleştirmenin fiziksel unsurlarını kavrayabilmek, Nokta, çizgi, leke gibi görselleştirmenin geometrik/matematiksel unsurlarını kavrayabilmek; Boya ve boya kimyasını kavrayabilmek; Temel tasarıma dönük görselleştirme süreçlerinde “aktarma” yöntemi üzerinde uygulamalar gerçekleştirebilmek olarak gösterilebilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yetenek, yeti, yeterlik, yaratıcılık, tasarım, çizim, imgelem, tasvir gibi kavramsal analizler
2. Plastik sanatlar, grafik sanatlar, tasarı geometri, uzay, uzam, boyut vs. sanat/tasarım elemanlarının incelenmesi
3. Biçim ve biçimlendirme süreçlerinin işlenmesi
4.Çizgi ve çizgi ile betimleme süreçleri
5.Leke ve çizgi/leke çalışmaları
6.Siyah-beyaz-gri leke boyama ve obje çalışmaları
7.Işık-gölge çalışmaları
8.Fiziksel ve kimyasal açıdan renk konusunun incelenmesi
9.Renk çemberi
10.Renk bilgisi (hue, saturasyon, ton, valör, cmyk)
11. Arasınav
12.Renk çalışmaları. Sıcak armoni, soğuk armoni, kontrast armoni
13.Obje boyama renk çalışmaları
14.Renkçi, renkçi ışık-gölgeci ve ışık-gölgeci görselleştirme bilgileri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Ev Ödevi350
Toplam200
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13678
Uygulama/Pratik13452
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8432
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4416
Toplam225