Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF104 Perspektif II 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendilimelerine göre perspektif türlerinin tanıtılması, parallel ve konik perspektif türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir nesnenin uzaydaki konumunu resim düzleminde gösterebilir
  2. Nokta, doğru, düzlem ve prizmaların iz düşüm düzlemlerine görünüşlerini çizer
  3. Geometrik nesnenlerin herhangibir kesitinin görünüşlerini çizebilir.
  4. Parçalardan meydana gelmiş bir kontsiriksiyonun analitik çizimini yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Perspektif I
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Descriptive Geometry, Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., Macmillan puplishing co,
New York 1982
Geometrinin Gizli Dünyası, Wells, David. Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İst. 1998
Matematik Sanatı, Wells David (Çev. Nermin Arık) Tübitak Yay. Ank. 1997
Perspective “a new system for designers”, Doblin, Jay. Whitney Library of Desing, New York 1973
İnşaat Teknik Resmi, İsmet Danış, Türk Hava Kurumu Basımevi II. Bas.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste öğrencilerin, düşünce ve tasarımlarını teknik bir dille ifade edebilme becerilerini kazanırlar. Nesnelerin boşlukta ve her yönü ile herkes tarafından aynı anlaşılıp kavranabilen niteliklerini göstermeleri amaçlanmaktadır. Paralel perspektif alanına giren görselleştirme teknik becerileri ve yeterliliği kazanmaları hedeflenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Perspektif kavramının açıklanması, Perspektif çeşitleri, perspektif alanında kullanılan çizgiler ve anlamları, kullanıldıkları yerler.
2.Paralel perspektifin anlamı, dik izdüşüm düzlemleri açılar, açı ortayları ve denemeler. örnekler
3.Eşlenik Dik izdüşüm düzlemlerine nesnelerin dik izdüşüm görünüşlerinin çizilmesi; nokta, (düzlemlerden birine paralel olmak şartı ile) doğru (ab doğrusu) prizma
4.Devam Pratik yapma
5.Aynı elemanların Epür izdüşümleri. (Düzlemlerden birine paralel olması şartı)
6.Devam Pratik Yapma
7.Aynı elemanların Düzlemlerden hiçbirine paralel olmaması halindeki izdüşümlerin çizilmesi (aksonometrik)
8.İzometrik Çizimler
9.Devam Pratik Yapma
10.Arasınav
11.Öğrencilerin, zihinlerinde tasarladıkları bir nesneyi, perspektif dilini kullanarak çizim yapma uygulamaları.
12.Çeşitli geometrik şekillerin pratik çizim yöntemleri (Kare, Dikdörtgen, Altıgen, beşgen Elips v.b
13.Eksiltme ve eklemleme yöntemiyle çizimler
14.Bu dönem neler öğrendik? Genel dönem değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik12448
Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4416
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4416
Toplam152