Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF106 Çizim II 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste çizim yöntemleri kavratılıp uygulamalar yaptırarak öğrencilere çizimi bir çözümleme süreci olarak kavratmak, amaçlanmaktadır. Oran-orantı, parça bütün ilişkisi, kompozisyon bilgisi konularında kuramsal bilgiyi uygulamalarda kullanmak için devinişsel gelişimi sağlamak amacıyla obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yaptırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER
Öğrenme Çıktıları
  1. Objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler yapar
  2. Gözleme dayalı çizimler yaparken öğrendiği yöntemleri uygular yaparken
  3. Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişkiyi kavarar
  4. Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemlerini öğrenir
  5. Çizim yöntemlerini kullanarak obje grubundan gözlem ve etüde dayalı uygulamalar yapar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Çizim I
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç.Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One,Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam.Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston.Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) Obje grubunun hazırlanması
2.Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
3.Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
4.Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
5.Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
6.Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
7.Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
8.Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
9.Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması
10.Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması
11.İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
12.imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
13.imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
14.İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam152