Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Figür ve Mekan Çözümlemeleri I dersinin amacı, resim atelye dersleri ve diğer imgelem çalışmaları gerektiren dersler için bir temel gerekçe ve altyapı sağlamak için figür çözümlemelerine ilişkin teknik, yöntem, eğilim, metodolojik ele alış, disipliler arası ilişkililik ve anatomik çözümleri içermektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üy. Engin Güney
Öğrenme Çıktıları
  1. Figür kavramının ve resimde figür olgusunun ne olduğunu bilir.
  2. Resim sanatında figüratif çalışmaları hakkında çözümleme yapar.
  3. İnsan figürü ve hayvan figürü hakkında anatomik inceleme gerçekleştirir.
  4. Modelden çalışma gerçekleştirir.
  5. Figür hakkında oransal ve matematik değerleri kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Prentice,R. (1995). Teaching art and design. London-New York: Continuum.2. Milbrath, C., and Lightfoot, C. (2010). Art and human development. New York-London: Psychology Press.3. Lorand, R. (2000). Aesthetic order. London-New York: Routledge.4. Wade, N., and Swanston, M. Visual perception. New York: Routledge.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Figür ve Mekan Çözümlemeleri I dersi, figür kavramının çözümlenmesi; resim sanatında figür ve figratif anlayışların incelenmesi; insan ve hayvan figürlerinin resim sanatındaki değeri; figür çözümlemeleri, anatomik çözümlemeler; poz, pozisyon ve kompozisyonda figür; figür çizimleri, pozisyon kurgulama; imgesel figürasyonlar; modelden çalışmalar; oransal ve matematik kavram ve uygulamalar gibi içerikleri işleyecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Figür kavramı hakkında genel bilgi.
2.İnsan ve Hayvan Figürleri incelemeleri.
3. Resim sanatında figüratif çalışmalar.
4.Resim sanatında figüratif kompozisyon kriterleri.
5.Model, canlı model veya insan figürü çizimleri.
6.Modelden çizim.
7.Figür nesne ilişkileri çizimleri.
8.Tek figürlü çizimler.
9.Ara sınav.
10.Bol figürlü çizimler.
11.İnsan figürü ve anatomik incelemeler.
12.Anatomik çizimler.
13.Çizimde geometrik ve oransal değerler.
14.Figür çizimi ve matematik unsurlar.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav330
Ev Ödevi120
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Toplam128