Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES202 Resim Atelye II 927001 2 4 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Resim Atelye II dersi, resim sanatında ve yağlıboya resim çalışmalarında teknik kapsamlı çalışmalardan birinci dönem gerçekleştirilen “optik-objektif yansıtma” çalışmasının ardından, “ekspresif (dışavurumsal) yansıtma, deformatif (biçimbozumsal) yansıtma ve transformatif (anlatım ve görsel transfer) yansıtma” olarak üç çalışmanın gerçekleştirilmesi amacını sergilemektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER, Prof.Dr. Gülten İMAMOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Dışavurumsal çalışmaların temel niteliklerine kavrayabilme ve resim uygulamasında gerçekleştirebilme
  2. Biçim bozumsal çalışmaların temel niteliklerine kavrayabilme ve resim uygulamasında gerçekleştirebilme
  3. Biçim ve konu dönüşümsel çalışmaların temel niteliklerine kavrayabilme ve resim uygulamasında gerçekleştirebilme
  4. Tuval üzerine yağlıboya çalışmalarında süreç analizlerini kavrayabilme
  5. Resim sanatında uygulama sonrası kritik değerlendirmelerde bulunabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.
• K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.
• Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.
• Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Resim Atelye II dersi ile resmin teknik yansıtma/aktarma süreçleri işlenecektir. Dört adet yansıtma/aktarma süreçleri “optik-objektif yansıtma/aktarma (Resim Atelye I dersinde gerçekleştirilmişti), ekspresif yansıtma/aktarma, deformatif yansıtma/aktarma ve transformatif yansıtma/aktarma’dır. Bu üç sürecin tuval üzerine yağlıboya çalışmaları ile gerçekleştirilecektir
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Resim sanatında aktarma/yansıtma çalışmaları ve süreçleri hakkında bilgiler
2. Ekspresif yansıtma / aktarma çalışması ile ilgili bilgiler
3. Ekspresif yansıtma / aktarma için eskiz çalışmaları
4.Ekspresif yansıtma / aktarma uygulaması gerçekleştirme
5. Ekspresif yansıtma / aktarma çalışması ile ilgili sonuç çalışması
6.Deformatif yansıtma/aktarma çalışması ile ilgili bilgiler
7.Deformatif yansıtma/aktarma çalışması için eskiz hazırlama
8.Deformatif yansıtma/aktarma uygulaması gerçekleştirme
9.Deformatif yansıtma/aktarma çalışması ile ilgili sonuç değerlendirmeleri
10.Transformatif yansıtma/aktarma çalışması hakkında bilgiler
11. Ara sınav
12.Transformatif yansıtma/aktarma çalışması için eskiz gerçekleştirme
13.Transformatif yansıtma/aktarma uygulaması gerçekleştirme
14. Transformatif yansıtma/aktarma çalışması sonuç değerlendirmesi gerçekleştirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Sözlü Sınav110
Ev Ödevi330
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım138104
Uygulama/Pratik13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Toplam200