Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES301 Resim Atelye III 927001 3 5 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Resim Atelye III dersi, resim sanatında içerik süreci ve bu sürece ilişkin tematik alternatifleri inceleyerek uygulamalarda gerçekleştirmek amacını sergiler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üy. Engin Güney
Öğrenme Çıktıları
  1. Resim sanatında içerik ve tematik yaklaşımları bilir.
  2. Resim çalışmalarında içerik yapılanmaları gerçekleştirebilir.
  3. Resim çalışmalarında kuramsal temelleri kullanabilir.
  4. Resim çalışmasında kişisel yaklaşım ve bakış açısı geliştirebilir.
  5. Kendi çalışmaları hakkında kritik yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Clark, G. and Zimmerman, E. (2004) teaching talented art students. New York: Teacher Colloge Press.
2. Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T. and Worley. D.A. (2002). Language and image into reading-writing classroom: teaching vision. New Jersey-Mahwah-London: Lawrence Erlbaum Associates.
3. Leborg, C. (2004). Visual grammar. New York: Princeton Architechtural Press.
4. Leyton, M. (2006). The structure of painting. Vien-New York: Springer.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Resim Atelye III dersi, resim sanatında içerik süreci ve bu sürece ilişkin tematik alternatifleri inceleyerek uygulamalarda gerçekleştirmek amacını gerçekleştirmek için 9-10 farklı içerik yapılanmasına sahiptir. Bunlar tematik ele alışlar olarak; imitatif çalışma, gündem çalışması, tepki (reaksiyon içerikli) çalışması, dekoratif resim olgusu, soyutlama olgusu, karakter analizi ve portre çalışması, pastishe-parodi (postmodern bir kapsam) çalışması, fütüristik (gelecekçi) perspektif çalışması, model ve teori çalışması ve kişilik olgusu biçiminde konuları kapsamaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Resim sanatında içerik ve tematik ele alışlar.
2.Resim sanatında imitatif (kopya) çalışmalarına eleştirel yaklaşım.
3.Resim sanatında imitatif çalışma gerçekleştirebilme.
4.Resim sanatında gündemi yansıtma çalışmalarına bakış.
5.Resim sanatında gündem yansıtıcı çalışma gerçekleştirebilme.
6.Resim sanatında tepki içerikli çalışma örneklerinin incelenmesi.
7.Resim sanatında tepki içerikli çalışma gerçekleştirme.
8.Resim sanatında dekoratif resim olgusuna eleştirel bakış.
9.Ara sınav.
10.Resim sanatında dekoratif resim olgusuna örneklem geliştirme.
11.Resim sanatında soyutlama olgusu ve genel inceleme.
12.Resim sanatında soyutlama olgusuna ilişkin çalışma gerçekleştirebilme.
13.Portre çalışmaları ve karakter analizi.
14.Otopartre çalışması gerçekleştirebilme.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav110
Ev Ödevi240
Toplam140
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım138104
Uygulama/Pratik13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Toplam200