Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Resim sanatında teknik, uygulama alternatifleri ile ilgili tecrübe sahibi olur.
  2. Disiplinler arası çalışmalarda kullanılan malzemelerin birbiriyle uyumu hakkında bilgi sahibi olur
  3. Deneysel çalışmalarda araştırma sürecinin, çözüme kavuşturulmuş bir sanatsal üründen daha önemli olduğunu kavrar
  4. Çağdaş Sanat çalışmalarında sergilenen yeni yaklaşımları ve kullanılan materyal ve teknikleri bilir
  5. Sanatın sınırlarını materyal veya teknikler açısından genişletme amaçlı denemeler yapar
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin amacı, önemi ve işleyiş sürecinin açıklanması. KULLANILACAK MATERYAL ALTERNATİFLERİ.. Malzeme tanıtımı. malzeme bilgisi
2.Sanat-bilim-teknoloji ilişkisinde insanı diğer canlılardan ayıran özellikler üzerine münazara Kavram nesne ilişkisi malzeme bilgisi
3.Sanatın değişmezlerinden olan değişim özelliğinin değerlendirilmesi Kavram nesne ilişkisi üzerinden malzeme bilgisi kazanma
4.Deneysel Sanat (Experimental Art), Güncel Sanat arasındaki ilişki ve farklılıklar Kavram nesne ilişkisi malzemeye müdahale
5.Geleneksel sanat araçları ile edinilen yeni ifadeler: Nesne kavram ilişkisinin sanatsal boyutu Kavram nesne ilişkisi malzemeye müdahale
6.Sanatın sınırlarını materyal veya teknikler açısından genişletme amaçlı yapılan denemeler uygulamalar
7.Çağdaş sanat çalışmalarındaki, disiplinler arası yaklaşımlar Theo Jansen, Seung Mopark gibi deneysel sanat çalışmaları yapan sanatçıların uygulama örneklerinin irdelenmesi özgün örnekler üzerinden değerlendirme
8.Deneysel sanat uygulamaları: Karışık teknik ile birden fazla disiplin içeren farklı malzemelerle denenecek bir proje oluşturma
9.ARA SINAV
10.Deneysel sanat uygulamaları: Deneysel uygulamada karşılaşılan sorulara odaklanma ve çözüm süreci malzemeye müdahale malzemeye müdahale
11.Bireysel sanat uygulamaları: Çalışmada karşılaşılan sorun tespiti ve çözüm yollarının tartışılması malzemeye müdahale malzemeye müdahale
12.Deneysel sanat uygulamaları malzemeye müdahale malzemeye müdahale
13.Deneysel çalışmaların çağdaş örneklerle karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
14.FİNAL SINAVI
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik10220
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam128