Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES409 Sanatsal Okuryazarlıklar 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanatsal okuryazarlıklar dersi, sanat eğitiminin çağdaş örneklemlerinden biri olarak geleneksel anlamda estetik, sanat eleştirisi, sanat sosyolojisi vs. gibi birbirleriyle ilintili derslerin müşterek yapılarını bir araya getirerek, özellikle çağdaş sanat süreçlerinde genel sanat ve resim sanatının ürünlerini değişken ve dinamik bağlamlarda izlemeyi, incelemeyi, çözümlemeyi, değerlendirmeyi, kişisel bakış açılarında içselleştirmeyi ve eleştirel yöntemler ile irdelemeyi amaçlamaktadır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Arş. Gör. Ceylan SEBİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat anlayışlarını ile sanatçı eser yönelimlerini açıklar, sınıflandırır ve yorumlar
  2. Sanatsal nitelikleri sanat eseri bağlamında çözümler
  3. Sanat algısında disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olur.
  4. Sanatsal okur-yazarlık sürecini sanatsal üretim ve tüketim bağlamında yeniden kurgular.
  5. Sanat ve estetik bağlamı yeni eleştirel yöntem ve değerlendirmeler ile kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mitchell, W.J.T. (1980). The language of images. Chicago-London: The University of Chicago Press. 2. Schroeder, J.E. (2002). Visual consumption. London-New York: Routledge. 3. Schirato, T. and Webb,J. (2004). Reading the visual. Australia: Allen and Unwi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanat eserlerini genel anlamda geleneksel ve çağdaş olarak sınıflandırabilme, özel anlamda ise akım, anlayış ve üslup olarak sınıflandırabilme; sanatsal sınıflandırmaların ve kategorik ele alışların genel niteliklerini incelemek; sanatsal üretim ve tüketim bağlamlarını kuramsal bileşkelerde görebilmek; sanat, sanatçı ve izleyici arasındaki diyaloğun estetik ve diğer gerekçelerini belirlemek; okur-yazarlık (Literacy) süreçlerinin değerlendirmesini gerçekleştirmek; eser eleştirilerine ilişkin bağlam geliştirebilmek; okuryazarlığı eleştirel pedagojinin yöntemleri olarak değerlendirmek; örnek eser çözümlemeleri gerçekleştirmek, bu dersin içerikleri olarak sunulabilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanat eserinin ontolojik gerekçeleri.
2.Geleneksel sanat eserlerini tanıma.
3.Çağdaş sanat eserlerini tanıma.
4.Sanat eleştirisinin geleneksel yöntemlerinin incelenmesi.
5.Eser çözümlemeleri ve diğer bileşenler.
6.Genel okur-yazarlık ve okuryazarlık örnekleri.
7.Sanatsal okuryazarlık ve temel nitelikleri.
8.Okur-yazarlık ve sanatsal üretim süreçleri.
9.Ara sınav
10.Okur-yazarlık ve sanatsal tüketim süreçleri.
11.Yapıt epistemolojileri.
12.Okur-yazarlık ve okur-yazarın sanatsal donanımları.
13.Okur-yazar olarak sanatçı.
14.Okur-yazar olarak izleyici.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav120
Ev Ödevi230
Toplam130
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam78