Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Grup olarak hareket edip duvar resmi projesi hazırlar
  2. Belirlenen konuya uygun çevresel şartları da düşünerek duvar resim tekniği ve malzeme seçimini ekiple kararlaştırır
  3. Çalışmada karşılaşılan sorunlara çözüm araken birlikte hareket etme yetisi gelişir
  4. Görev dağılımında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir
  5. Öğrenmiş olduğu teknikleri uygulama olanağı sağlanır
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Grup projesi. Duvar resmi grup çalışması. Grup üyelerinin tespiti ve görev dağılımı.
2.Belirlenen konuya uygun duvar resim teknik ve malzeme seçimi hazırlığı ve uygulama aşamalarının belirlenmesi Sunum hazırlığı
3.Çalışmada karşılaşılan sorun tespiti ve çözüm yollarının tartışılması
4.Proje görsellerinin hazırlanması
5. Proje görsellerinin değerlendirilmesi
6.Projenin çağdaş örneklerle karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
7.Projenin uygulanması için zemin hazırlığı Kullanılacak malzemelrin hazırlanması
8.Projenin uygulanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması
9.Projenin uygulanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması
10. Projenin uygulanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması
11. Projenin uygulanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması
12.Çalışmalarda karşılaşılan sorunla tespiti ve çözüm yollarının tartışılması
13.Projenin uygulanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması
14. Projenin tamamlanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik10330
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam138