Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES306 Disiplinlerarası Sanat 927001 3 6 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Farklı malzeme ve tekniklere hakim olmayı öğrenir. -Doğayı, nesneleri, olayları kendine göre soyutlamaya, yorumlamaya, kavramsallaştırmaya başlar ve özgün bir bakış açısı edinir. -Sanat tarihinin ustalarının görsel kaygılarını anlar ve yorumlar. Günümüz sanatının kaygılarını takip eder ve yorumlar. Kendi görsel ve kuramsal kaygılarını günümüz sanatı doğrultusunda değerlendirir. Günümüz sanatının interdisipliner yapısı hakkında temel bilgileri aktarılır.Sonuç olarak öğrencilerin disiplinlerarası olanakları kullanarak sanat üretimleri yapmasını amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gülten İmamoğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Çağdaş sanattan görsel okumalar yapabilir.
  2. Sanatta disiplinlerarası ilişkiler, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapabilir
  3. Sanatta farklı anlatım biçimlerinin görsel yapılanması, biçim ve düşünce arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, yorumlanması
  4. Öğrencinin bireysel kimlik arayışlarına yönelebilmelerini sağlayabilecek tartışma ve proje uygulamalarında yetkinlik kazanması
  5. Sanatta farlı anlatım dillerini kullanabilme yeteneğine sahip olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Clifford F. R., (2006). The neurobiyology of painting, elsevier publ. London-california Glen C.-Timo J.,(2008). Art-community, and environments, intellect. Bristol-Chicago.Richard B., (2009).Image and audience. Oxford; Oxford University Press. Lynton, N., (1982). Modern sanatın öyküsü, çev: Cevat Çapan ve Sadi Öziş, İstanbul: Remzi Kitabevi.Jenny M., (2015).Unexpected art. San Francisco: Chroincle boks. Suderburg, E., (2000).Space site intervention. Minneapolis: University of Minnesota.Shanken, Edward A., (2012).Sanat ve elektronik medya. İstanbul:Akbank. Fineberg, J. , (2014).1940’dan günümüze sanat, varlık stratejiler. İzmir:Karakalem
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Genel olarak sanatın olanakları ve sınırları üzerine yoğunlaşmanın gerçekleştirilmesi amacıyla resim sanatının diğer sanat dalları ile teması irdelenir. Özelde ise sanatın niteliklerine, yaşadığı dönüşümlere, biçimsel tercihlerin değişkenliklerine ve bilim-sanat –teknoloji ilişkisinin tüm bağlamlarına temas etmenin önemine vurgu yapılır. Çağdaş sanat uygulamalarında disiplinlerarası örneklerine ve çözümlemelerine yer verilir. Özellikle video sanatı ve deneysel fotoğrafta Premier programı ile uygulama yapılır. Doğa, Kent ve kamusal alanda sanatsal müdahalelerle farklı disiplinlerdeki sanatsal ifade yöntemleri uygulanır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanatta disiplinlerarasılık, dersin içeriği ve uygulama projeleri hakkında genel bilgi. (Ödevler; deneysel fotoğraf, deneysel video, landart, publicart) Beyin Fırtınası Sunum Hazırlığı
2. Günümüz teknolojisine ait yeni ifade olanaklarının kullanılması, örnekler üzerinden tartışılması, proje üretme nedir? Sanatsal ifade yöntemlerinden biri olan (VİDEO SANATI) hakkında bilgi. Videoda sinopsis, storyboard nedir? Senaryo nasıl hazırlanır? Sunum Hazırlığı
3.Sanat ve Tasarımda Malzemenin Dili Uygulama ve deneyler
4.Yeni Tür Kamu Sanatı (Public Art)(Projeler hakkında tartışma) Sunum Hazırlığı
5.Burning Man ve Documenta Sergileri ve Sanatsal Aykırılıklar(Projeler hakkında tartışma) Tartışma
6.Lif/Fiber Art /Minör Sanatların Özellikleri Sunum Hazırlığı
7.Performans Sanatı Sunum ve Uygulama
8.Sanat Yönetimi ve Küratörlük(Proje fikirlerinin tartışılması) Karşılıklı Tartışma
9.Ara Sınav
10.Fotoğrafta temel kavramlar, (Proje fikirlerinin tartışılması) Fotoğraf ve Landart hakkında temel bilgi/ Proje fikirlerinin ve malzeme seçiminin tartışılması. Sunum Hazırlığı
11.Ortam odaklı sanat nedir? Kuramsal çerçevesi?Projelerin uygulanabilirliği, izinler, maliyet tablosu nasıl çıkarılır? Sunum Hazırlığı
12.Proje fikirlerinin tartışılması-mekan-konsept belirleme (DİJİTAL SANAT) Projelendirme
13.Proje manifestoları ve görsel sunum /Çevre Grafik Tasarım Değerlendirme
14.Proje manifestoları ve görsel sunum /SES ve IŞIK ENSTALASYONLARI Değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik13339
Bireysel Çalışma13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Toplam171