Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES407 Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mezuniyet Proje Geliştirme dersi, son sınıfa gelmiş öğrencilerin güz yarıyılı ve bahar yarıyılını kapsayan tümleşik bir mezuniyet projesi geliştirmeyi, resim sanatına dönük ve etkileşimli biçimde üslup, anlayış ve kavrayışlarının kişiselleşmesine katkı sağlayabilecek tematik bir kapsam oluşturmalarına dönük altyapı çalışmalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Porf.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Prof.Dr.Metin EKER, , Assist. Prof. Dr. Üyesi Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel ve sanatsal araştırma yöntemlerini kullanır.
  2. Bir problem, izlenim ya da saptamalarından sanatsal araştırma için bir gerekçe yaratabilir.
  3. Literatür taraması yapabilir.
  4. Bir proje kapsamı geliştirebilir .
  5. Kendi proje kapsamı için dosya tanzim edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mezuniyet Proje Geliştirme dersi, mezuniyet projesi ya da bitirme tezi kapsamlı bir çalışma olup, öğrencinin atelye resim dersleri dışında sanatsal araştırma süreçlerini kullanmalarını; tematik ele alışların akademik bir çalışma ile şekillenmesi; literatür taraması; görsel materyal toplama; sosyal ve iletişimsel yöntemler kullanarak temas ortamları yaratma; seçilen konu hakkında içerik geliştirme; ve gerekli altyapı olanaklarını biçimsel olarak toparlayıp bir dosya/doküman haline taşıma gibi içeriklere sahiptir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Proje, mezuniyet proje veya tez çalışmalarına ilişkin kavramlar.
2.Proje kapsamı için fiziksel hazırlıklar.
3. Proje konusu belirleme.
4.Proje konusu için varsayımlar ve problem geliştirebilme.
5.Proje kapsamı için alt problemler ve gerekçeler inşa edebilme.
6.Proje kapsamı için yöntem geliştirme.
7.Literatür taraması yapma.
8.Görsel materyal ve doküman toplama.
9.Ara sınav.
10.Elde edilen verileri tasnif etme.
11.Elde edilen verileri bölümler halinde başlıklandırma ve detaylandırma.
12.Proje kapsamı için dosya hazırlama.
13.Sanatsal tasarım ve uygulamalar için altyapı hazırlıkları.
14.Proje hazırlıklarının gözden geçirilmesi ve genel değerlendirme.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav120
Ev Ödevi330
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Okuma8216
Toplam126