Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES410 Sanat Yönetimi 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yöneticilik ve karar verme, yönetim bilgi sistemleri, yöneticilik ve planlama, stratejik planlama süreci, planlama çeşitleri, organizasyon yapısı ve işleyişi, örgüt şemaları, organizasyonlarda çatışmalar ve çatışmaların yapıcı bir biçimde yönetimi, organizasyonları değişime zorlayan nedenler, değişime direnç ve değişimin yönetimi konularında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Arş. Gör. Ceylan SEBİK
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
  2. Sanat çalışmalarının yönetim ve işletme boyutunu kavrama
  3. Sanat yönetiminin farklı alt disiplinlerdeki görevmerini öğrenme
  4. Sanat yönetmeninin görev ve sorumluluklarını öğrenme
  5. Sanat yönetmeninin çalışma koşullarını öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mehmet Emin KAHRAMAN, Sanatı Yönetmek, Efe Akademi Yayınları, 2018
LYNTON, N.; Modern Sanatın Öyküsü, 1991 AARNASON, H.H.; History of Modern Art, 1986
Fethiye Erbay-Mutlu Erbay; Atatürk’ün Sanat Politikası, (İstanbul: BÜ. Yayınları, ISBN 975-518-270-5) 2006
Harvey Shore, Arts Administration and Management;Ouorum Books; 1987
Prof.Dr.Fethiye ERBAY ; Sanat Yönetimi’nin Boyutları, İstanbul Kültür Üni.Yayınları.2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanat çalışmalarının yönetim ve işletme boyutunu kavrayacaklar Sanat yönetiminin sanat ortamındaki etkisi saptanacak Sanat yönetiminin farklı alt disiplinlerini değerlendirecek çözümleyici bakış açısına sahip olacak. Sanat Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar Tartışacak bilgiye ulaşacak Sanat yönetimi alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunları tartışır duruma gelecek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanat Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı
2.Yönetim Bilimi İle Sanat Yönetimi Arasındaki İlişki
3.Sanat Yönetiminin Gelişimi
4.Sanatın Yönetsel Boyutu ve Fonksiyonel Yapısı
5.Sanat Yönetimi Çalışmalarında Planlama Süreci
6.Sanat Yönetimi Çalışmalarının Teknik Alanda Planlaması
7.Sanat Yönetimi Çalışmalarının Yönetsel Alanda Planlaması
8.Sanat Kurumlarında Uygulamalar
9.Ara Sınav
10.Sanat Kurumlarının Yönetsel Yapısını Etkileyen Faktörler
11.Sanat Yönetiminin Boyutu Ve Denetim Alanı İlkesi
12.Liderlik Türlerinin Sanat Yönetimine Etkisi
13.Sanat Yönetiminin Eğitim Boyutu
14.Sanat Kurumlarında Uygulamalar
15.Final
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav120
Ev Ödevi230
Toplam130
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam78