Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RES402 Resim Atelye VI 927001 4 8 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Resim Atelye VI dersi, resim sanatında fiziksel kurgu ve model araştırmalarına dönük bir süreci dinamik kılacak materyal, alternatif kurgu ve inovatif arayışları amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER, Prof.Dr. Gülten İMAMOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Resim sanatında alternatif materyal ve model geliştirmenin örneklerini kavrar
  2. Resim sanatında inovatif fiziksel çalışmaların önemini bilir
  3. Resim sanatında model kuğuları ile sanatsal anlayış arasındaki bağı değerlendirir
  4. Kişisel modeli ile süreçsel ve seri çalışmalar gerçekleştirebilir
  5. Çağdaş resim sanatında fiziksel model ve üslup geliştirmenin gerekçelerini değerlendirebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.
• K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.
• Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.
• Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Resim Atelye VI dersi, resim sanatında fiziksel modellere ait geleneksel örnekleri incelemek; geleneksel ve çağdaş resim sanatında marjinal fiziksel resim sanatı örneklerini çözümlemek; bir fiziksel model çalışması için arayış sergilemek; model projesi geliştirmek; resim çalışmalarında geliştirdiği modeli uygulamak ve en az dört çalışma gerçekleştirmek; geliştirilen söz konusu biçimsel model için bir bildirge ya da açıklama yazmak gibi içerikleri işleyecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Resim sanatında materyal olgusu
2.Fiziksel model geliştirmenin çağdaş sanat deneyimi içindeki önemi
3.Fiziksel model gelişimi için materyal arayışı ve süreç planlaması
4.Fiziksel model için veri ve kaynak arayışları
5.Fiziksel model için tasarım ve uygulama altyapısını tamamlama
6.Resim çalışması için eskiz çalışmaları
7.Fiziksel model çalışması 1
8.Fiziksel model çalışması 2
9.Fiziksel model çalışması 3
10.Fiziksel model çalışması 4
11.Ara sınav
12.Fiziksel model çalışmaları eksikliklerin giderilmesi
13.Fiziksel model çalışması değerlendirmesi
14.Sunum çalışmaları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav120
Ev Ödevi330
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım138104
Uygulama/Pratik13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Toplam200