Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KMO104 Genel Kimya Lab II 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel kimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor ile sunulmasını sağlamak. Kimya ile ilgili temel bilgiler kullanılarak, genel kimya çalışmalarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD.DOÇ.DR. HASAN YAKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. STOKİYOMETRİ KONUSUNU ANLAMASI
  2. DAMITMA NEDİR, ÇEŞİTLERİ VE FARKLARINI KAVRAYA BİLME
  3. Öğrenci, kimyasal su, kristal suyu ve adsorbe edilmiş suyun anlamını bilir ve bir hidrattaki su yüzdesini hesaplayabilir.
  4. Reaksiyon hızına etki eden faktörleri bilir ve reaksiyon hızına katalizörün etkisini inceleyerek gerekli reaksiyonları yazabilir.
  5. Kimyasal dengeyi, kimyasal dengeye etki eden faktörleri ve kimyasal dengenin önemini bilir. Ayrıca Le Chatelier prensibini kullanarak denge tepkimelerini yorumlayabilir.
  6. İndirgenme-yükseltgenme(Redoks) reaksiyonlarını bilir ve çeşitli maddelerin indirgenme ve yükseltgenme eğilimlerini deney yaparak belirleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Beytullah Afşin, Emin Erdem, Nihat Tınkılıç, Necati Menek, “Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1993.
[2] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993.
[3] Kimya, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000.
[4] Kimya Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999.
[5] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
STOKİYOMETRİ-MOL KAVRAMI; DAMITMA; ÇÖZÜNÜRLÜK BİR HİDRATTAKİ SU YÜZDESİNİN TAYİNİ ; KATALİZ; KİMYASAL DENGE ASİT-BAZ TİTRASYONLARI EŞDEĞER AĞIRLIK TAYİNİ ALEV EMİSYONU İNDİRGENME VE YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Laboratuvar kuralları ve içeriği hakkında bilgi verilmesi
2.STOKİYOMETRİ-MOL KAVRAMI
3.DAMITMA
4.ÇÖZÜNÜRLÜK
5.BİR HİDRATTAKİ SU YÜZDESİNİN TAYİNİ
6.KATALİZ
7.KİMYASAL DENGE
8.ASİT-BAZ TİTRASYONLARI
9.ARASINAV
10.EŞDEĞER AĞIRLIK TAYİNİ
11.ALEV EMİSYONU
12.İNDİRGENME VE YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI
13.TELAFİ DENEYLER
14.TELAFİ DENEYLER
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Rapor Sunma1030
Laboratuvar Sınavı1030
Toplam640
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Rapor Sunma10550
Laboratuvar Sınavı10550
Toplam102