Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KMO207 Organik Kimya Lab. I 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Organik Bileşiklerin Eldesi, spektroskopik Özellikleri yardımıyla Yapı Analizi, uygulama Alanında kişisel Beceri kazandırma
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD.DOÇ.DR. HASAN YAKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Organik Kimya Laboratuvarında Çalışma kurallarını Bilir.
  2. Organik Sentezleri Yapar,
  3. VERİM HESABI YAPAR
  4. İşlevsel Grupların Tanınma Tepkimelerini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Deneysel organik Kimya Ders Notları, İ.E. GÜMRÜKÇÜOĞLU, 1990
2. Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, E. ERDİK, 2005
3. NMR Spektroskopisi, M BALCI, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Organik Bileşiklerin Eldesi ve verim hesabı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Organik Kimya Laboratuvarının Amacı, Kapsamı ve Laboratuvarda Çalışma Kuralları
2.Kristallendirme
3.EkstraksiyonEkstraksiyon
4.Su Buharı Damıtması- Metan Sentezi
5.İyodoform Sentezi
6.Dietileter Sentezi
7.Tert-Bütilklorür Sentezi
8.Propiyonaldehit Sentezi
9.Arasınav
10.Formik Asit
11.Etilasetat Sentezi
12.Asetonitril
13.Telafi Deneyleri
14.Telafi Deneyleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Rapor Sunma1030
Laboratuvar Sınavı1030
Toplam640
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Takım/Grup Çalışması10330
Deney10330
Gözlem10220
Rapor Sunma10220
Laboratuvar Sınavı10220
Toplam125