Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KMO409 Alan Eğitimi Araştırma Projesi 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Alan Eğitiminde yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmak, var olan yöntemsel sorunlara ilişkin yeterlilik kazanmak ve bir araştırmanın süreçlerini takip edebilmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD.DOÇ.DR. HASAN YAKAN- YRD.DOÇ.DR. HATİCE KARAER
Öğrenme Çıktıları
  1. araştırma problemi ortaya koyabilecek
  2. araştırma probleminin literatür taramasını yapabilecek
  3. araştırma problemine dair veri toplayabilecek
  4. araştırma problemine dair topladığı verileri analiz edebilecek
  5. araştırma problemine dair topladığı verileri analizini raporlaştırabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Fraenkel & Wallen. How to design and evaluate research in education2)Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayınevi. 3) Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö. E., Karadeniz Ş., Demirel F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma, problem cümlesi, amaç, yöntem, tartışma ve sonuç, kaynakça gösterimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilimsel Araştırmanın Temelleri
2.Problem durumunun tanımlanması
3.Örnekleme yöntemleri
4.Veri toplama araçları
5.veri analiz çeşitleri
6.Raporlaştırma
7.Uygulama (araştırma problemi hazırlama)
8.Uygulama (araştırma problemi ile ilgili literatür tarama)
9.arasınav
10.Uygulama (veri toplama araçlarını belirleme)
11.Uygulama (toplanan verilerin analizini yapma)
12.Uygulama (raporlaştırma)
13.değerlendirme
14.değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik520
Problem Çözümü520
Tartışma520
Rapor Hazırlama520
Bireysel Çalışma520
Toplam500
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama550
Rapor Sunma550
Toplam500
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik5420
Problem Çözümü5420
Tartışma5315
Soru-Yanıt5315
Rapor Hazırlama5420
Rapor Sunma5420
Performans5315
Toplam125