Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGTM309 Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretim yöntem ve tekniklerinin kavratılması ve uygulanması ile ilgili becerilerin kazandırılmasıdır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD. DOÇ DR. HATİCE KARAER
Öğrenme Çıktıları
  1. Alana özgü temel kavramlar ve kavramların alan öğretimiyle ilişkisini açıklar.
  2. Öğrenme-öğretme süreçlerini açıklar.
  3. Konu alanında kullanacağı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerinin özelliklerini bilir.
  4. Kimya öğretim programının içeriğine uygun etkinlikler geliştirebilir.
  5. Genel ve özel öğretim yöntemlerini alan öğretimine uygular ve uygulamada dikkat etmesi gerektiği noktaları bilir.
  6. Etkili kavram öğretimini gerçekleştirebilmek için, anlam çözümleme tablosu, kavram haritası ve kavram ağı gibi öğretim materyallerini geliştirir.
  7. İlgili öğretim programını tüm boyutuyla değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS NOTLARI YRD. DOÇ DR. HATİCE KARAER
Ayas, A.P., Çepni, S., Akdeniz, A.R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, H.Ş. 2007; Fen ve Teknoloji Öğretimi, PegemA, Ankara.
Ocak, G. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri 8. Baskı . Pegem Akademi
Ayas, A.P. (1997). Kimya Öğretimi Yök /Dünya Bankası
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Alana özgü temel kavramlar ve kavramların alan öğretimiyle ilişkisi
2.Öğrenme kuramları
3.Öğrenme kuramları
4.Yapılandırmacı öğrenme teorisinin alan eğitiminde uygulanma şekilleri
5.Yapılandırmacı öğrenme teorisinin alan eğitiminde uygulanma şekilleri
6.Öğretim ilkeleri
7.Öğretim yöntem, teknik ve stratejileri
8.Öğretim yöntem, teknik ve stratejileri
9.Arasınav
10.Öğretim yöntem, teknik ve stratejileri
11.Alternatif öğrenme ve öğretme yaklaşımları
12.Alternatif öğrenme ve öğretme yaklaşımları
13.Kavram öğretimi ve bilimsel süreç beceri
14.Kavram öğretimi ve bilimsel süreç beceri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz120
Rapor Sunma120
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11313
Uygulama/Pratik6742
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Ev Ödevi155
Toplam100