Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGTM310 Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına çağdaş öğretme yaklaşımlarına uygun öğrenme ortamları tasarlamada deneyim kazandırmak, farklı özel öğretim yöntemlerinin temel ilkelerini ve uygulama adımlarını anlamalarını ve bunları kimya öğretiminde uygun bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD.DOÇ.DR.HATİCE KARAER
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler; öğretim ilkelerini kimya öğretim programının amaçları doğrultusunda kavrar,
  2. Öğrenci; alana özgü öğretim metodolojilerinin nasıl kullanılacağını açıklar,
  3. Öğrenciler; konu alanına uygun yöntem, teknik ve materyalleri seçer,
  4. Öğrenciler; öğretim programı için öğrenme etkinlikleri tasarlar
  5. Öğrenciler, Öğretim ortamında öğretim yöntem ve tekniklerini uygular
  6. .öğrenciler; Mikro öğretim uygulamalarını planlamak ve değerlendirir
  7. Öğrenciler; kimya öğretimini değerlendirir,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ayas, A. P., Çepni, S., Akdeniz, A. R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, H. Ş. (2007). Fen ve Teknoloji Öğretimi, PegemA, Ankara.2.Çepni, S. (2007). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.3..Sönmez, V. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mikroöğretim uygulamaları, yeni kimya öğretim programında tanımlanan beceriler doğrultusunda öğrencilerin kendi özel alanlarının Öğretim Programından seçecekleri bir ya da birkaç konuda ders planı hazırlamaları, sınıfta ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders vermeleri, öğrencilerin yaptıkları bu sunumların öğretim elemanı, sınıf arkadaşları ve kendisi tarafından öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mikro öğretim uygulamalarının tanıtımı, ders yöntem ve tekniklerinin kısaca değerlendirilmesi ve uygulanacak yöntem ve tekniklerin ve kimya konularının seçimi
2.Seçilen yöntemin mikro öğretim uygulaması
3.Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
4.Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
5.Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
6.Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
7.Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
8.Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
9.ARASINAV
10.Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
11.Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
12.Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
13.Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
14.Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav120
Rapor Sunma730
Proje Hazırlama730
Bireysel Çalışma720
Toplam580
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı120
Rapor Hazırlama540
Rapor Sunma540
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Rapor Hazırlama12336
Rapor Sunma12336
Bireysel Çalışma12224
Toplam102