Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGTM402 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri tanıtmak, öğretim teknolojilerinin kimya öğretimi sürecindeki yeri ve kullanımı hakkında bilgi vermek ve öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller ile öğretim gereçlerini geliştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD.DOÇ.DR. HATİCE KARAER
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretim teknoloji ile ilgili temel kavramları açıklar.
  2. Öğretim ortamları için materyal ihtiyaçlarını belirler ve öğretim ortamlarını materyal kullanımına uygun hale getirir.
  3. Kimya öğretiminde materyal kullanmanın gerekliliğini anlar.
  4. Farklı malzemelerden yararlanarak iki ve üç boyutlu öğretim materyaller geliştirir.
  5. Görsel tasarım ilkelerini bilir ve hazırladığı materyallerde bunları dikkate alır.
  6. Kimya ile ilgili güncel eğitim yazılımlarını, bilgisayar ve internet tabanlı materyalleri takip eder, kullanmak için olumlu tutum geliştirir.
  7. Öğretim materyallerini değerlendirme prensiplerini anlar.
  8. Öğretim materyallerinin seçimini etkileyen faktörleri dikkate alır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları, YRD.DOÇ.DR.HATİCE KARAER
Demirel, Ö., Seferoğlu, S. & Yağcı, E. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara
Uşun, S.(2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Eğitim ve öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar, Öğretim teknolojisi ve ortam düzenleme, Öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimi , Öğretim materyallerinin sınıflandırılması ve özellikleri, Öğretim materyalleri tasarım ilkeleri, İletişim teknolojileri, kimya eğitimde bilgisayar ve internet kullanımı, Uzaktan eğitim, kimya eğitimindeki güncel eğitim yazılımları, Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar: Eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, iletişim
2.Öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimini etkileyen etmenler, öğretim ortamlarının düzenlenmesi
3.Öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimini etkileyen etmenler, öğretim ortamlarının düzenlenmesi
4.Öğretim materyallerinin sınıflandırılması, türleri, öğretim materyallerinin avantajları, sınırlılıkları
5.Öğretim materyalleri tasarlama ilkeleri, görsel tasarım ilkeleri
6.İletişim teknolojileri, kimya eğitimde bilgisayar kullanımı ve Bilgisayar destekli öğretim
7.kimya eğitimi yazılımlarının tanıtılması
8. kimya eğitimde internet kullanımı, uzaktan eğitim
9.Ara sınav
10.Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
11.Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
12.Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
13.Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
14.Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Uygulama/Pratik1050
Rapor Hazırlama1020
Toplam730
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Hazırlama125
Proje Sunma125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Uygulama/Pratik10220
Rapor Hazırlama10110
Proje Hazırlama111
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma10880
Toplam127