Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBMAT102 Matematik II 927006 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1.Türev kavramlarını öğretmek 2.Türev ve integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.3.Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Hatice MUTİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Türevin uygulamaları, Türevle ilgili temel teoremler öğrenilmiş olunacaktır.
  2. Kısmi integrasyon metodu, Rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların ve trigonometrik fonksiyonların integralleri öğrenilmiş olunacaktır.
  3. Belirli integralin tanımı ve özellikleri öğrenilmiş olunacaktır..
  4. Belirli İntegral ile Alan hesabı, Hacim öğrenilmiş olunacaktır. İntegralin çeşitli uygulamalarını yapabilir, mühendislik problemlerine uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Matematik I
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
George B. Thomas; Maurice D. Weir; Joel R. Hass; Çeviri Editörü: Mustafa Bayram ; Thomas Kalkülüs“Calculus ”, GEORGE B. THOMAS. “Calculus ”, ROBERT A. ADAMS
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türevin uygulamaları, Eğri çizimleri, Riemann İntegral ve özellikleri, İntegral teoremleri, Belirli integralde değişken değiştirme yöntemi, kısmi integrasyon, Belirsiz integral, Belirli integralin uygulamaları: Alan, Hacim, Yay uzunluğu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fonksiyonun ekstramum değerleri 1.2 Ortalama değer ve Rolle teoremi
2.Monoton fonksiyonlar ve birinci türev testi 2.2 Konkavlık ve eğri çizimi
3.Belirsiz şekiller ve L’Hospital Kuralı 3.2 Uygulamalı optimizasyon problemleri
4.Ters türevler
5.Sonlu toplamların limitleri 5.2 Belirli integral
6.Analizin temel teoremi 6.2 Belirsiz integraller ve dönüşüm kuralı
7.Değişken dönüşümü 7.2 Temel integral formülleri
8.Kısmi integraller 8.2 Trigonometrik integraller
9.Arasınav
10.1. Rasyonel fonksiyonların basit kesirlerle integrasyonu. 2. Trigonometrik dönüşümler
11.Sayısal integraller 11.2 Genelleştirilmiş integraller
12.1. Eğriler arasındaki alan 2. Silindirik kabukla hacim bulma
13.1 Yay uzunluğu 13.2 Dönel yüzey alanı
14.1 Momentler 14.2 Ağırlık merkezleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11212
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14456
Alan Çalışması11212
Toplam136