Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBFİZ102 Fizik II 927006 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Elektrik ve manyetizmanın temel ilkelerini öğrencilerin en iyi seviyede anlamasını sağlamak ve öğrencileri ilgili anabilim dalına ait diğer derslerde bunları kullanabilecek seviyeye getirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Gökhan KAŞTAŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alanını Gauss yasasını kullanarak veya kullanmadan hesaplayabilir.
  2. Yük dağılımlarının oluşturduğu elektriksel potansiyeli bulabilir, farklı şekillere sahip kondansatörlerin sığasını hesaplayabilir.
  3. Akım elemanlarının oluşturduğu manyetik alanı, Biot-Savart yasasını ve Amper yasasını kullanarak veya kullanmadan hesaplayabilir.
  4. Eşdeğer direnç ve sığa hesabı yapabilir, doğru akım devresi çözümleyebilir.
  5. Faraday, Lenz ve Ohm yasalarını kullanarak indüklenmiş emk’ yı bulabilir, akımın büyüklüğünü ve akım yönünü tayin edebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, Çeviri:Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık.
2. Paul M. Fishbane, Stephen Gasiorowicz, Stephn T. Thorton, Çeviri: Prof. Dr. Cengiz Yalçın, Temel Fizik, Cilt 2, Arkadaş Yayınevi.
3. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Çeviri: Bülent G. Akınoğlu, H. Murat Alev, Fiziğin Temelleri, 2. Kitap, Palme Yayıncılık.
4. Bekir Karaoğlu, Üniversiteler için Fizik, Seçkin Yayıncılık.
5. Douglas C. Giancoli, Çeviri: Prof.Dr. Gülsen Önengüt, Fen Bilimcileri ve Mühendisler için Fizik, Akademi Yayıncılık.
6. Frederick J. Bueche, David A. Jerde, Çeviri: Prof.Dr. Kemal Çolakoğlu, Fizik İlkeleri 2, Palme Yayıncılık.
7. Metin Orbay, Feda Öner (Editörler), Genel Fizik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Pegem Akademi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Elektrik Alanlar a. Elektrik Yüklerinin Özellikleri b. İndüksiyon Yoluyla Cisimlerin Yüklenmesi c. Coulomb Yasası d. Elektrik Alan e. Sürekli Yük Dağılımının Elektrik Alanı f. Elektrik Alan Çizgileri g. Düzgün Elektrik Alan İçindeki Yüklü Bir Parçacığın Hareketi 2. Gauss Yasası a. Elektrik Akısı b. Gauss Yasası c. Gauss Yasasının Çeşitli Yük Dağılımlarına Uygulanması d. Elektrostatik Dengedeki İletkenler 3. Elektrik Potansiyeli a. Elektrik Potansiyel ve Potansiyel Farkı b. Düzgün Elektrik Alan içindeki Potansiyel Farkı c. Noktasal Yükler İçin Elektrik Potansiyel ve Potansiyel Farkı d. Elektrik Potansiyelinden Elektrik Alanının Elde Edilmesi e. Milikan’ın Yağ Damlası Deneyi f. Elektrostatiğin Uygulamaları 4. Sığa ve Dielektrikler a. Sığanın tanımı b. Sığanın Hesaplanması c. Kondansatörlerin Bağlanması d. Yüklü Bir Kondansatörde Depo Edilen Enerji e. Dielektrik İçeren Kondansatörler f. Elektrik Alan İçindeki Elektrik Dipolü g. Dielektrikliğin Atomik Ölçekte Açıklanması 5. Akım ve Direnç a. Elektrik Akımı b. Direnç c. Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model d. Direnç ve Sıcaklık e. Süperiletkenler f. Elektrik Gücü 6. Doğru Akım Devreleri a. Elektromotor Kuvvet b. Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması c. Kirchhoff Kuralları d. RC Devreleri 7. Manyetik Alanlar a. Manyetik Alanlar ve Kuvvetler b. Yüklü Bir Parçacığın Düzgün Manyetik Alandaki Hareketi c. Manyetik Alanda Hareket Eden Yüklü Parçacıkları İçeren Uygulamalar d. Yük Taşıyan Bir İletkene Etki Eden Manyetik Kuvvet e. Düzgün Bir Manyetik Alandaki Akım İlmeğine Etki Eden Tork f. Hall Olayı 8. Manyetik Alan Kaynakları a. Biot-Savart Yasası b. İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet c. Ampere Yasası d. Solenoidin ve Toroidin Manyetik Alanı e. Manyetizmada Gauss Yasası f. Madde İçinde Manyetizma 9. Faraday Yasası a. Faraday’ın İndüksiyon Yasası b. Hareketsel Emk c. Lenz Yasası d. İndüklenmiş Emk ve Elektrik Alanlar e. Jeneratörler ve Motorlar f. Girdap Akımı 10. İndüktans a. Öz-İndüksiyon ve İndüktans b. RL Devreleri c. Manyetik Alandaki Enerji d. Karşılıklı İndüktans e. LC Devresinde Salınımlar f. RLC Devresi 11. Alternatif Akım Devreleri a. Alternatif Akım (AC) Kaynakları b. AC Devresinde Dirençler c. AC Devresinde İndüktörler d. AC Devresinde Kondansatörler e. Seri RLC Devresi f. AC Devresinde Güç g. Seri RLC Devresinde Rezonans h. Transformatör ve Güç İletimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yük ve madde
2.Elektrik alanları
3.Gauss Yasası
4.Uygulama 1
5.Elektriksel potansiyel
6.Kapasitörler ve dielektrikler
7.Uygulama 2
8.Akım ve direnç; Doğru akım devreleri
9.ARASINAV
10.Manyetik alanlar
11.Manyetik alanın kaynakları, amper yasası.
12.Faraday yasası
13.Alternatif akım devreleri
14.Uygulama 3
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4416
Ev Ödevi13226
Toplam149